• ภาพรถโดยสารชั้น 3 รฟท.
  • นั่งรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2561
  • รฟท.รับรางวัล GECC ประจำปี 2561
  • Train Tracking System
  • KTMB Booking
แรเงาเพจ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

แรเงาเพจ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


การรถไฟฯ เปิดใช้ Application 3 ภาษาเพื่อเสริมการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
การรถไฟฯ เปิดใช้ Application 3 ภาษาเพื่อเสริมการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าวประจำวัน
รายชื่อบริษัทยื่นซองเอกสารข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ ICD ลาดกระบัง
รายชื่อบริษัทยื่นซองเอกสารข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการ ICD ลาดกระบัง
ข่าวประจำวัน
รฟท. จัดตู้โดยสาร Bike Bogie บริการฟรีให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
รฟท. จัดตู้โดยสาร Bike Bogie บริการฟรีให้กับ ปชช.ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ข่าวประจำวัน
รฟท. พาสื่อฯ เช็คความก้าวหน้ารถไฟชานเมืองสายสีแดงเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน
รฟท. พาสื่อฯ เช็คความก้าวหน้ารถไฟชานเมืองสายสีแดงเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีปรับกรอบอัตรากำลังเปิดสรรหาพนักงานใหม่ 1,904 อัตรา
การรถไฟฯ เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีปรับกรอบอัตรากำลังเปิดสรรหาพนักงานใหม่ 1,904 อัตรา
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันส้วมโลก (World Toilet Day 2018)
การรถไฟฯ เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันส้วมโลก
ข่าวประจำวัน
เผยรายชื่อบริษัทแห่ซื้อเอกสารข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
เผยรายชื่อบริษัทแห่ซื้อเอกสารข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” เป็นผู้ประกอบ ไอซีดี ลาดกระบัง
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ ประสานฝ่ายช่างกลเร่งซ่อมบำรุงตู้โดยสารรองรับบริการผู้โดยสารรถไฟชั้น 3 เพิ่ม
ฝ่ายช่างกลเร่งซ่อมบำรุงตู้โดยสารรองรับบริการผู้โดยสารรถไฟชั้น 3 เพิ่ม
ข่าวประจำวัน
เปิดขายทอดตลาดสิ่งของที่ชํารุดเสียหายเลิกใช้การล็อตใหญ่ 8 รายการ
เปิดขายทอดตลาดสิ่งของที่ชํารุดเสียหายเลิกใช้การล็อตใหญ่ 8 รายการ
ข่าวประจำวัน
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
ขบวนรถโดยสารใหม่ 115 คัน
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
โครงการในพระราชดำริ
โครงการในพระราชดำริกับ รฟท.
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
สถานีกรุงเทพ
สถานีกรุงเทพนิรันดร์กาลงานศิลป
โดย ทีมพีอาร์ รฟท.
คำแนะนำการเดินทาง
คำแนะนำการเดินทางให้ปลอดภัย
โดย ตำรวจรถไฟ
บุรฉัตรรำลึก
รถไฟสัมพันธ์ 6/2561
วารสารรถไฟสัมพันธ์
มอง...อนาคตใหม่
รถไฟสัมพันธ์ 5/2561
วารสารรถไฟสัมพันธ์
คู่มือความปลอดภัย รฟท.
เดินทางปลอดภัยกับ รฟท.
คู่มือสำหรับประชาชน
เช้าไป เย็นกลับ
เช้าไป เย็นกลับ & ค้างคืน
คู่มือท่องเที่ยวทางรถไฟ