ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     303
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
04.20
   ลพบุรี
07.05
2
     311
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
04.40
   รังสิต
05.25
3
     339
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
05:20
   ชุมทางแก่งคอย
08:05
4
     135
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
06:40
   อุบลราชธานี
18:00
5
     111
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
07.00
   เด่นชัย
16.30
6
     75
   รถด่วน
   กรุงเทพ
08:20
   หนองคาย
17.45
7
     201
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
09.25
   พิษณุโลก
17.55
8
     71
   รถด่วน
   กรุงเทพ
10:05
   ศรีสะเกษ
18:40
9
     209
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11.20
   บ้านตาคลี
15.40
10
     233
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
11
     211
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
12.55
   ตะพานหิน
19.15
12
     207
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
14.05
   นครสวรรค์
19.35
13
     109
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
13.45
   บ้านปิน
00.16
14
     145
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
03:35
15
     301
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
16.30
   ลพบุรี
20.00
16
     313
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
18.20
   ชุมทางบ้านภาชี
20.45
17
     341
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:00
   ชุมทางแก่งคอย
20:15
18
     317
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17.25
   ลพบุรี
20.20
19
     105
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
21.00
   ศิลาอาสน์
04.40
20
     107
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20.10
   เด่นชัย
05.15ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     116
   รถเร็ว
   พิษณุโลก
19:20
   กรุงเทพ
03:20
2
     108
   รถเร็ว
   เด่นชัย
19:05
   กรุงเทพ
05:10
3
     52
   รถด่วน
   เชียงใหม่
14:50
   กรุงเทพ
05:30
4
     314
   รถชานเมือง
   ชุมทางบ้านภาชี
05:00
   กรุงเทพ
07:30
5
     376
   รถชานเมือง
   รังสิต
05:35
   หัวตะเข้
07:40
6
     342
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
7
     302
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
04:40
   กรุงเทพ
08:15
8
     318
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
06:10
   กรุงเทพ
09:15
9
     208
   รถธรรมดา
   นครสวรรค์
05:00
   กรุงเทพ
10:20
10
     304
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
08:00
   กรุงเทพ
10:35
11
     340
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
08:45
   กรุงเทพ
11:10
12
     212
   รถธรรมดา
   ตะพานหิน
05:30
   กรุงเทพ
12:10
13
     202
   รถธรรมดา
   พิษณุโลก
06:05
   กรุงเทพ
14:05
14
     234
   รถธรรมดา
   สุรินทร์
05:18
   กรุงเทพ
14:15
15
     106
   รถเร็ว
   ศิลาอาสน์
07:30
   กรุงเทพ
15:05
16
     112
   รถเร็ว
   เด่นชัย
07:20
   กรุงเทพ
18:00
17
     136
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
07:00
   กรุงเทพ
18:40
18
     210
   รถธรรมดา
   บ้านตาคลี
16:00
   กรุงเทพ
20:35
19
     146
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
08:45
   กรุงเทพ
21:00
20
     102
   รถเร็ว
   เชียงใหม่
06:45
   กรุงเทพ
21:10


การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0000 วินาที