นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชนและตรวจราชการเส้นทางการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะประชาชนและตรวจราชการเส้นทางการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประเภทสถานีรถไฟ ประจำปี 2561
การรถไฟฯ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประเภทสถานีรถไฟ ประจำปี 2561
ข่าวประจำวัน
14 กันยายน วันบุรฉัตร
รฟท. จัดงานกิจกรรม KM Day ประจำปี 2561 ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ จัดขบวนรถ Premium เดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
รฟท. จัดขบวนรถ Premium เดินขบวนรถจักรไอน้ำว ันที่ 28 กค.
ข่าวประจำวัน
การรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561
รฟท.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการให้เช่าที่ดินบริเวณมักกะสันให้กับโครงการ EEC
รฟท.ชี้แจงประเด็นการให้เช่าที่ดินบริเวณมักกะสันให้กับโครงการ EEC
ข่าวประจำวัน
คณะผู้บริหาร รฟท. ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
คณะผู้บริหาร รฟท. ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9
ข่าวประจำวัน
14 กันยายน วันบุรฉัตร
ชาว รฟท.รำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยกร พระบิดากิจการรถไฟไทย
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 จับมือกสิกรไทย พร้อมรับชำระค่าตั๋วรถไฟด้วย QR Code แล้ววันนี้
รฟท. จับมือกสิกรไทย พร้อมรับชำระค่าตั๋วรถไฟด้วย QR Code แล้ววันนี้
ข่าวประจำวัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจ ARL
ข่าวประจำวัน
รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียบร้อยไม่มีตกค้าง
รฟท. มั่นใจสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียบร้อยไม่มีตกค้าง
ข่าวประจำวัน
รฟท. ยังคงคุมเข้มเน้นการรักษาความปลอดภัยช่วงเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รฟท. ยังคงคุมเข้มเน้นการรักษาความปลอดภัยช่วงเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2561
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2561
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2561
ข่าวประจำวัน
สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วัน 12 เมษายน 2561
สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วัน 12 เมษายน 2561
ข่าวประจำวัน
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ตรวจการโดยสารสถานีกรุงเทพ ก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ตรวจการโดยสารสถานีกรุงเทพ ก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561
การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561
ข่าวประจำวัน
รฟท. คุมเข้มมาตรการ 4 ม. รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รฟท. คุมเข้มมาตรการ 4 ม. รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประจำวัน
การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ – ลาดกระบัง
การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ – ลาดกระบัง
ข่าวประจำวัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดเดินขบวนรถดีเซลรางพิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ –  ลาดกระบัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ
ข่าวประจำวัน
รฟท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 121 ปี โชว์แนวทางการพัฒนารถไฟใน 3 มิติ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่ความยั่งยืน
การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 121 ปี
ข่าวประจำวัน
รวค. มอบนโยบายการรถไฟฯ ตั้งเป้าปี 70 ปริมาณการขนส่งเพิ่ม 30 ล้านตัน ผู้โดยสารเพิ่ม 80 ล้านคน
รวค. มอบนโยบายการรถไฟฯ ตั้งเป้าปี 70 ปริมาณการขนส่งเพิ่ม 30 ล้านตัน ผู้โดยสารเพิ่ม 80 ล้านคน
ข่าวประจำวัน
อุ่นไอรัก คลายความหนาว อวลกลิ่นอายความหลัง ร่วมเดินทางข้ามเวลา กับตำนานรถไฟไทย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
งานอุ่นไอรัก
อุ่นไอรัก คลายความหนาว อวลกลิ่นอายความหลัง ร่วมเดินทางข้ามเวลา กับตำนานรถไฟไทย
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
งานอุ่นไอรัก
อุ่นไอรัก คลายความหนาว อวลกลิ่นอายความหลัง ร่วมเดินทางข้ามเวลา กับตำนานรถไฟไทย
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว อวลกลิ่นอายความหลัง ร่วมเดินทางข้ามเวลา กับตำนานรถไฟไทย
งานอุ่นไอรัก
อุ่นไอรัก คลายความหนาว อวลกลิ่นอายความหลัง ร่วมเดินทางข้ามเวลา กับตำนานรถไฟไทย
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
งานอุ่นไอรัก
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากปฐมบท...สู่อนาคตรถไฟไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากปฐมบท...สู่อนาคตรถไฟไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
งานอุ่นไอรัก
รองนายกฯ สมคิด มอบนโยบายการรถไฟฯ ชูเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
รองนายกฯสมคิด มอบนโยบายการรถไฟฯ ชูเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
ข่าวประจำวัน
รัฐบาลไทย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
รัฐบาลไทย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ข่าวฝาก
รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารเดินทางเทศกาลปีใหม่วันแรกหนาแน่นกว่า 1.2 แสนคน
รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารเดินทางเทศกาลปีใหม่วันแรกหนาแน่นกว่า 1.2 แสนคน
ข่าวประจำวัน
รมว.คมนาคมทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
รมว.คมนาคมทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
ด้านกิจกรรม
การรถไฟฯ เสริมขบวนรถ รับ-ส่ง รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
การรถไฟฯ เสริมขบวนรถ รับ-ส่ง รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ ระหว่างสถานีโคกคราม – นครศรีธรรมราช คาดการณ์เปิดทางได้ในเย็นวันนี้
การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ ระหว่างสถานีโคกคราม – นครศรีธรรมราช คาดการณ์เปิดทางได้ในเย็นวันนี้
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ช่วงโคกคราม – นครศรีธรรมราช
การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ช่วงโคกคราม – นครศรีธรรมราช
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ช่วงทุ่งสง – นครศรีธรรมราช
การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ช่วงทุ่งสง – นครศรีธรรมราช
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ
การรถไฟฯ แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ
ด้านการโดยสาร
สรุปจำนวนประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางโดยรถไฟสัปดาห์แรก
สรุปจำนวนประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางโดยรถไฟสัปดาห์แรก
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ
การรถไฟฯ แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้เที่ยวออกจากกรุงเทพฯ
ด้านการโดยสาร
รฟท. ประชาสัมพันธ์งดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ในวันนี้ (21  พฤศจิกายน 2560)
รฟท. ประชาสัมพันธ์งดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ในวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560)
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ แก้ไขปัญหาการออกตั๋วด้วยเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ล่าช้า
การรถไฟฯ แก้ไขปัญหาการออกตั๋วด้วยเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ล่าช้า
ด้านการโดยสาร
คณะผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานเครื่องอีดีซี
คณะผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานเครื่องอีดีซี
ด้านการโดยสาร
รฟท. เผยพร้อมใช้งานเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) 1 พ.ย. 2560 สามารถใช้สิทธิขึ้นรถไฟได้ทุกขบวน และทุกประเภทชั้นที่นั่ง
รฟท. เผยพร้อมใช้งานเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) 1 พ.ย. 2560 ใช้สิทธิได้ทุกขบวน ทุกที่นั่ง
ด้านการโดยสาร
ภาพบรรยากาศประชาชนเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)
ภาพบรรยากาศประชาชนเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)
กิจกรรมการรถไฟฯ
ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สถานีกรุงเทพ 65,000 คน
ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สถานีกรุงเทพ 65,000 คน
กิจกรรมการรถไฟฯ
รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงพระราชพิธีฯ 
แนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางในการใช้บริการที่สถานีกรุงเทพ
รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงพระราชพิธีฯ
กิจกรรมการรถไฟฯ
พนักงาน รฟท.ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พนักงาน รฟท.ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด
รฟท.เตรียมความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด
ด้านการโดยสาร
กำหนดเวลาเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร งานพระราชพิธีฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2560
กำหนดเวลาเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร งานพระราชพิธีฯ ในช่วงวันที่ 23-31 ตค.60
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพะราชทานการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพะราชทานการรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจกรรมการรถไฟฯ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธาน 'รวมพลังด้วยใจถวายพ่อหลวง'
นายพิชิตฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 'รวมพลังด้วยใจถวายพ่อหลวง'
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภายในสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
การรถไฟฯ ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภายในสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การรถไฟฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมการรถไฟฯ
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ  จัดจุดจอดรถยนต์สถานีรถไฟทั่วประเทศ ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2560
การรถไฟฯ จัดจุดจอดรถยนต์สถานีรถไฟทั่วประเทศ ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2560
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การรถไฟฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ จัดขบวนรถ รับ-ส่ง รองรับประชาชนร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
การรถไฟฯ จัดขบวนรถ รับ-ส่ง รองรับประชาชนร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ด้านการโดยสาร
การรถไฟฯ จัดขบวนรถ รับ-ส่ง รองรับประชาชนร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
การรถไฟฯ เพิ่มเที่ยวขบวนรถคืนวันพระราชพิธีฯ อยุธยา นครปฐม และฉะเชิงเทรา
ด้านการโดยสาร
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
การรถไฟฯ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ
GECC ปี 2560
ด้านการโดยสาร
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
รฟท. ติดตั้งเครื่อง EDC พร้อมให้บริการโครงการลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ
ด้านการโดยสาร
รฟท. แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดี-รังสิต (ทางคู่ขนาน)
รฟท. แจ้งปิดการจราจรถนน
วิภาวดี-รังสิต (ทางคู่ขนาน)
เพื่อก่อสร้าง Sky Walk
ด้านการโดยสาร
รฟท. จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
รฟท. จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ด้านบริการโดยสาร
การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ(ชั่วคราว)
การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยน
เส้นทางเดินรถสายตะวันออก
เฉียงเหนือ(ชั่วคราว)
บริการโดยสารฯ
รฟท. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีของประชาชนในพื้นที่ 
ร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ย่านมักกะสัน
รฟท. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ย่านมักกะสัน
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นปัญหาการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
รฟท. ชี้แจงประเด็นปัญหาการ
ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี
กิจกรรมการรถไฟฯ
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณา โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณา โครงการรถไฟทางคู่ สัญญาที่2 ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ
ด้านบริการโดยสาร
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณา โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณา โครงการรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 1 ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ
ด้านบริการโดยสาร
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณา โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ
สรุปข้อวิจารณ์และข้อพิจารณา ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
บริหารโครงการ
รฟท. เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวเมืองแปดริ้ว
รฟท. เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวเมืองแปดริ้ว
บริหารโครงการ
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถชุดใหม่ 115 คัน
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถชุดใหม่ 115 คัน
ด้านการบริการโดยสาร
รฟท.สานต่อนโยบาย 4.0
รฟท.สานต่อนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
กิจกรรมการรถไฟฯ
ตรวจเยี่ยมโครงการ
ตรวจเยี่ยมโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่
บริหารโครงการ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สำรวจการก่อสร้างเส้นทางก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูงและทางคู่
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กล่าวถวายราชสดุดี
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กิจกรรมการรถไฟฯ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
กิจกรรมการรถไฟฯ
E-Ticket บริการจองและซื้อตั๋วโดยสาร
E-Ticket บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ต
ด้านการบริการ
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณางานโครงการ
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณางานโครงการ หห.-จข.
ด้านการเดินรถ
ปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสาร
ปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสาร
ชั้น 3
ด้านการบริการ
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์
สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณาโครงการ คฐ.-หห.
ข่าวประชาสัมพันธ์