ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
ชื่อเรื่อง  : 
จัดซื้อ เครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer System) รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 15 Sets
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  : 
12,520,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน เลขที่ 700 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-2480 ต่อ 5432
E-Mail  : 
Suthep.ko@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
13 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64
ระหว่างดำเนินการ