ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริการสินค้า

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง


| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2564 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P63090074784

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.758/1 - กม.850/2 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีกันตัง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง เส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:14:49
11,279,800.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090072069

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม จากภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ กม.442/1 - กม.452/7 (1) ระหว่างสถานีเมืองที - สถานีกะโดนค้อ - สถานีศรีขรภูมิ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:06:14
5,756,300.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090072047

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.351/6 - 394/13 ระหว่างสถานีชุมทางบัวใหญ่ - สถานีบ้านหัน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:04:45
5,146,200.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074524

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.270/2 - กม.344/13 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ - สถานีโนนทองหลาง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:09:39
11,875,800.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074542

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.458/13 - 459/8 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านดารา - สถานีท่าสัก ที่ กม.458/9 - 467/16 สถานีชุมทางบ้านดารา - สถานีคลองมะพลับ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ เส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:11:00
5,812,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074713

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ที่ กม.132/10 - กม.185/14 ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ ถึง สถานีสุรนารายณ์ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:12:09
21,830,200.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074732

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม ตั้งแต่ กม.247/15 - กม.260/11 ระหว่างสถานีหนองคาง - สถานีสามร้อยยอด - สถานีสามกระทาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:13:05
3,887,700.00
ตุลาคม - 2563    
    P63070013788

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟฯ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 15/7/2563 15:32:19
27,000,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074491

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.63/1 - กม.64/20 ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - สถานีดอนสีนนท์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา เส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:08:21
2,692,100.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090071894

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.112/1 - 117/2 ระหว่างสถานีบ้านหมอ - สถานีหนองโดน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา เส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:01:54
2,444,600.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074796

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 9 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:15:46
6,528,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074805

งานจ้างเหมาซ่อมระบบชุมสายโทรคมนาคากรุงเทพ พร้อมส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:16:39
5,845,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074815

งานจ้างเหมาซ่อมระบบชุมสายโทรคมนาคมสถานีนครราชสีมา พร้อมส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:17:24
4,692,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074832

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล จำนวน 9 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:18:09
985,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074840

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า (ซีบีไอ)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:18:58
2,000,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63100061151

จ้างรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และที่ทำการแพทย์เขตบางซื่อ จำนวน 2 งาน ระยะเวลา 12 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 15/10/2563 15:17:36
950,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074756

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม ตั้งแต่ กม.101/7 - กม.123/16 ระหว่างสถานีโยทะกา - สถานีโคกมะกอก และ กม.172/15 - กม.173/2 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา เส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:13:55
6,637,300.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090046507

งานจ้างเหมาเปลี่ยนประแจ ๑๐๐ ปอนด์ หมอนคอนกรีตมุม ๑:๑๒ เลี้ยวซ้ายและขวาที่ย่านสถานีโคกสลุง กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:21:13
566,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63010017830

ว่าจ้างซ่อมวาระ 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/11/2563 10:32:56
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63110001464

งานจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนไม้เหลี่ยมสะพานถ้ำกระแซ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 16:09:57
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63110001459

งานจ้างปรับปรุงทางผ่านเสมอระดับ, งานรื้อทางผ่านเดิม, งานติดตั้งและรื้อทางผ่านชั่วคราว, งานติดตั้งรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ และงานก่อสร้างซุ้มปิด - เปิด เครื่องกั้นถนนชนิดพื้นวางบนคาน แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 16:08:41
3,600,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63010017896

ว่าจ้างซ่อม Intercooler ของ Compressor Knorr รุ่น VV160-200-2 จำนวน 2 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/11/2563 10:34:45
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63110018525

งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบันทึก และคำนวณหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อใช้งานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และพื้นที่เอกชนใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 10/11/2563 13:51:08
3,247,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046406

งานจ้างทำตัวเรือนรถแกงคาร์ กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:38:29
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046426

งานจ้างเหมาซ่อมรถเจียรราง (Milling) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:41:38
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046429

งานซื้ออะไหล่รถเจียรราง (Milling) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:45:43
7,350,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046437

งานซื้อเครื่องถอด - ใส่เครื่องยึดเหนี่ยว (แพนดอล) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:05:51
2,660,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63080001701.

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 25/11/2563 13:09:12
53,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046480

งานจ้างซ่อมปรับปรุงพลับพลาที่ประทับย่านสถานีบางปะอิน แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:16:42
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63110018555

งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งทดแทนเครื่องเดิม ขนาด 50 KVA ที่ย่านสถานีบางพระ,สถานีบางละมุง,สถานีบ้านห้วยขวาง,สถานีเขาชีจรรย์,สถานีชุมทางคลองสิบเก้า,สถานีวิหารแดง,สถานีลำนารายณ์ ขนาด 100 KVA ใช้งานย่านสถานีองค์รักษ์,สถานีพิษณุโลก ขนาด 160 KVA ที่ย่านสถานีอุบลราชธานี,สถานีนครสวรรค์ และขนาด 250 KVA ใช้งานย่านสถานีลำปาง รวมจำนวน 12 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 10/11/2563 13:52:05
3,339,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046465

งานจ้างการบริการข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:14:09
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63110046794

จัดหาอุปกรณ์ควบคุมรถจักรดีเซลไฟฟ้าแบบเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ - ประกาศวันที่ 25/11/2563 14:45:31
10,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120036832

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคราม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 24/12/2563 14:34:49
28,335,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120036828

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคราม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 24/12/2563 14:33:46
27,127,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63100092903

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 30/10/2563 15:17:17
8,740,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001324

งานปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ บริเวณย่านสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี.ลาดกระบัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 15:32:48
2,041,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120025422

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผล (Notebook) จำนวน 130 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลที่ 1 (Desktop) พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 472 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 17/12/2563 15:37:01
2,300,500.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001328

งานปรับปรุงถนนทางเข้าย่าน สขบ., พตร. ไอซีดี.ลาดกระบัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 15:34:57
1,419,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001334

งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ที่อาคารสถานีกรุงเทพ และอาคารฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 15:36:31
30,037,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120003089

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงงาว - เชียงราย

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 3/12/2563 11:54:01
26,914,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63070029149

งานซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณนิคมรถไฟ กม.๑๑ แยก ๑, ๓, ๗ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:55:18
2,600,337.00
ธันวาคม - 2563    
    P63070029089

งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานศูนย์ฝึกฯ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:45:05
3,145,800.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120006162

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ - ประกาศวันที่ 3/12/2563 15:02:42
3,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001393

งานก่อสร้างรั้ว Wire Mesh บริเวณแฟลต ๙-๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๑, ก และ ข นิคมรถไฟ กม.๑๑ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 15:57:50
4,134,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63090046540

งานจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาสะพาน กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:25:40
2,704,750.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110046786

งานซ่อมปรับปรุงระบบและหัวข้บรถไฟจำลอง (Driving Simulator) จำนวน 1 ชุด

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ - ประกาศวันที่ 25/11/2563 14:46:58
9,970,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001340

งานปรับปรุงทางเดิน คสล. พร้อมเสริมขอบฟุตบาทสถานีหัวตะเข้ ย่านสถานีหัวตะเข้ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 15:37:42
2,369,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120011759

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน ที่แขวง สรพ.ชพ. ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 15:36:33
82,720,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120009137

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 30 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 9/12/2563 9:58:57
8,652,600.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120011860

งานปรับปรุงบ้านพัก Running Room ห้องพักแพทย์ (เดิม) ที่ย่านสถานีชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:16:53
1,115,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001378

งานปรับปรุงรั้วกั้นเขตพื้นที่แฟลตรถไฟ ๑-๔ นิคมบ้านพักรถไฟบางซื่อ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 15:52:30
2,364,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63070029073

งานปรับปรุงคันดินกั้นน้ำฝั่งเรียบทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ และปรับปรุงถนนทางเข้าย่าน สขบ., พตร. ไอซีดี ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:23:46
3,147,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001409

งานปรับปรุงถนนและสระน้ำ บ้านพักรถไฟจิตรลดา ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 16:02:24
2,284,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63120003105

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย - เชียงของ

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 3/12/2563 11:54:39
19,407,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63110001399

งานปรับปรุงรั้วสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 16:00:01
2,563,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63060026043

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง, อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง และอาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 16/10/2563 10:24:59
4,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63030033780

บริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 19/3/2563 11:50:47
350,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63060021836

งานจ้างเหมาซ่อมระบบประกาศสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 8 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:12:59
1,930,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P6306002185

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ซุ้มทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟในส่วนกลาง และเส้นทางสายใต้ จำนวน 58 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:20:32
22,834,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000607

งานจ้างเหมาซ่อมชุดแปลงสัญญาณและควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ (ผคร.ลป.) จำนวน 27 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:30:12
11,917,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000626

งานจ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ผังควบคุมการเดินรถ จำนวน 10 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:28:45
2,950,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000613

งานจ้างเหมาซ่อมชุดแปลงสัญญาณและควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ (ผคร.กท.1 และ ผคร.กท.2) จำนวน 22 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:22:43
9,710,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000615

งานจ้างเหมาซ่อมระบบสายดินของโทรคมนาคมที่สถานีรถไฟ จำนวน 21 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:24:14
5,195,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000618

งานจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลโทรคมนาคม ย่านสถานีหัวหิน และย่านสถานีชุมพร จำนวน 2 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:25:24
2,800,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000625

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรคมนาคมที่สถานีศรีราชา และอาคารสำนักงานกลางไอซีดีลาดกระบัง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:27:37
5,973,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070007292

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/7/2563 10:37:25
6,500,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060021845

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่โรงซ่อมรถไฟมักกะสัน และโรงรถจักรบางซื่อ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:15:59
3,278,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000621

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (ชุมสายรถไฟ)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:26:35
1,200,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63080016876

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและประกับรางชนิดพิเศษ ชนิด 100 ปอนด์ ศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:18:50
12,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016867

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.2/1 - กม.33/1 ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีมหาชัย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:17:47
12,884,300.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016838

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนขบวนรถ จำนวน 222 คัน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:13:41
11,694,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016858

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขที่ชำรุดและสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.641/6 - 652/9 ระหว่างสถานีเขาหัวควาย - สถานีบ้านพลู แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง เส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:16:33
5,801,500.00
สิงหาคม - 2563    
     P63080016841

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีรถไฟ จำนวน 38 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:15:02
23,480,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029061

งานบริหารจัดการควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:17:46
578,100.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001694

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:56:38
1,023,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029159

งานเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet บ้านพักรถไฟบางซื่อ บ้านเลขที่ ๕๒๔/๑๕ ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:04:46
835,300.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029086

งานทำความสะอาด, ดูแลบำรุงรักษาต่างๆ ในบริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.๑๑ และที่ทำการ ววจ. ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:42:14
580,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029082

งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.๑๑ โรงเก็บพัสดุงานสถานที่ กม.๑๑ และที่ทำการ ววจ. ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:37:03
825,200.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029079

งานทำความสะอาด อาคารสำนักงาน อาคาร ๑, ๒, ๓ และอาคารสัมนา ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:25:39
1,990,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029070

งาน Over Ley ถนนรอบโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:22:06
738,500.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029161

งานเก็บทำความสะอาดถนน ตกแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ศูนย์การผลิตฯ ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:06:55
2,329,800.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029066

งานทำความสะอาดตึกอำนวยการโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:19:38
1,640,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001693

งานซ่อมบำรุงทางด้วยรถอัดหินและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:52:27
70,250,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029059

งานทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสัน เขต ๑-๘ และที่แฟลตรถไฟมักกะสัน, หัวหมาก ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:15:05
1,633,900.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029052

งานบริหารจัดการควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:13:06
578,100.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029045

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:03:30
672,300.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029042

งานทำความสะอาดบริเวณแฟลตรถไฟวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:01:35
574,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029040

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการ, ตึกพัสดุ, ตึกฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ซุ้มทางเข้า - ออกสำนักงานใหญ่การรถไฟฯ และที่ทำการพนักงานสถานที่กรุงเทพ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:00:23
3,297,100.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029036

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, ตึกพัสดุ, สื่อสาร, อาคารบริหารทรัพย์สิน และอาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์ ฯลฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:56:30
5,943,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029067

งานตัดป่าฝั่งติดถนนจตุรทิศ โรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:20:57
600,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001706

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:08:15
950,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001723

งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับเปลี่ยนตามวาระของรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก ประจำปี ๒๕๖๔ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:25:08
11,250,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001722

งานจัดหารถยก (Forklift) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ ตัน ยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ใช้งานในพื้นที่โรงงานซ่อมบำรุงเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:23:56
600,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001718

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนนายตรวจทางเนินมะกอก จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:20:30
4,333,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001717

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนพนักงานสถานที่นครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:19:14
3,593,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001715

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนนายตรวจทางจันเสน จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:17:53
3,157,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001712

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนนายตรวจทางนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:16:28
3,455,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001708

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:09:52
950,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016831

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนขบวนรถ Ladies 10 ตู้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:12:18
1,149,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001703

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:07:16
950,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001701

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:06:11
53,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001699

งานจ้างทำความสะอาดและงานบริเวณแฟลต ย่านนครสวรรค์ ๒ หลัง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:04:50
750,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001697

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:02:03
1,307,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001696

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:00:25
739,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001695

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางลพบุรี กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:58:15
796,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001709

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:10:49
1,100,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024874

ว่าจ้างซ่อม Frame Re – Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil และเปลี่ยน Connection Bar ของ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/9/2563 15:01:59
1,200,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080024721

จ้างรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บังคับคดี ริมถนนเทอดพระเกียรติ แปลงถาวร2

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/8/2563 14:00:21
1,772,900.00
กันยายน - 2563    
    P63080001053

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงงาน - คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ, อาคารควบคุมระบบอาณััติสัญญาณทางไกล กม.11 อาคารที่ทำการฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และบริเวณคลังพัสดุ (ST1) เชียงราก รวม 4 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 3/8/2563 14:24:05
2,717,280.00
กันยายน - 2563    
    P63080000655

ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATION) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 4/8/2563 14:26:34
2,021,000.00
กันยายน - 2563    
    P63010024842

ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KT 38L รถจักร GEK จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/8/2563 13:15:04
930,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080003973

งานก่อสร้างรั้วและราวสแตนเลสกั้นพื้นที่รอบบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:28:21
1,844,785.00
กันยายน - 2563    
    P63040028846

บริการทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่า ๔ เมตร (ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก) บริเวณระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 24/4/2563 14:48:24
65,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P62110016565

ซื้อ VM 14-4H Magnet Valve 24 V. สำหรับซ่อม M. Air Brake - Control System จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/9/2563 10:22:40
3,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63070028993

งานจัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) จำนวน ๑๐ คัน ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:48:24
600,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P62120015548

ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji (PM) จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/8/2563 9:41:30
1,500,000.00
กันยายน - 2563    
    P63010017842

ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่และน้ำยาระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/8/2563 14:24:43
1,100,000.00
กันยายน - 2563    
    M63090001799

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 2/9/2563 8:13:28
1,056,000.00
กันยายน - 2563    
    P62120015539

ซื้อ Cylinder Cover 10 นิ้ว จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/9/2563 9:34:14
1,700,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038390

จัดจ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม คสล. ๒ ชั้น ๒๔ เตียง ของพนักงานแขวงรถจักร ที่ย่านสถานียะลา จำนวน ๑ หลัง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/9/2563 14:39:08
5,167,000.00
กันยายน - 2563    
    P62100104597

ว่าจ้างซ่อม Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 3 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/9/2563 14:48:26
561,750.00
กันยายน - 2563    
    P63010017887

ซื้อ Rotary Valve Seat Ass'y Part No#1323-4079872-01(K3547) จำนวน 5 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/9/2563 10:16:13
530,000.00
กันยายน - 2563    
    P63060018121

ว่าจ้างตรวจรอยร้าวและซ่อมโครงแคร่ สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 16 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/9/2563 14:00:15
2,100,000.00
กันยายน - 2563    
    P63010024819

Hose Set ( Lub. Oil. Water.Drain. เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักร ALSTHOM ( 1 Set ประกอบด้วย 4 รายการ)จำนวน 25 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2563 9:30:50
1,200,000.00
กันยายน - 2563    
    P63100068992

จัดซื้อ Snubber แบบ Horizontal และแบบ Vertical สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2564 15:10:18
3,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069079

จัดซื้อ Control Relay ใช้สำหรับซ่อมระบบ Electrical Control System of Relay Board สำหรับดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/2/2564 9:27:03
1,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068994

จัดซื้อ Repair Kit for Pielstick Engine Type 16PA4V 185CP วาระ 24,000 ชม. (40 Items/Set) สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/2/2564 15:37:44
1,300,000.00
มกราคม - 2564    
    P62110016414

จัดซื้อ CDJD114 Alternating Current Traction Motor ตามแผนผังเลขที่ CDJD114 - 000 - 000WX - 1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 12 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2564 15:00:42
41,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034657

จัดซื้อ Speedometer Test Stand (Speedmeter and Speed Sensor) ของรถจักร CSR ใช้งานที่ สบซ.บซ.1 งทป. เลขที่ 62/2563 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2564 14:41:02
4,250,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035031

จ้างซ่อม Brake Shoe & Hanger สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2564 10:56:11
413,020.00
มกราคม - 2564    
    P63100069082

จัดซื้อ Motor ,Starting รถดีเซลราง THN. จำนวน 90 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2564 8:12:51
800,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010017864

ซื้อ Collector Comb 24V 5.8312.101 จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2564 9:48:28
1,950,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069022

จัดซื้อชุด Overhaul Kit ของเครื่องยนต์ PERKINS รุ่น 1006-6 TG (YB) จำนวน 30 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ 15 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/2/2564 9:40:11
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010024731

จัดซื้อ โครงแคร่ (Bogie Frame) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ตามแผนผังเลขที่ TR.9027494 Bogie Frame และแผนผังเลขที่ TR.9028241 Air Brake Supply จำนวน 6 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/2/2564 14:02:09
25,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069071

จัดซื้อ Suction Valve และ Delivery Valve สำหรับซ่อม APD.A 1 Compressor Set รถดีเซลราง Daewoo GROUP VALVE SET (1 Set ประกอบด้วย 4 รายการ) จำนวน 42 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2564 13:46:03
4,800,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034909

จ้างซ่อมตัวรถและงานอื่นๆ ที่งานซ่อมส่วนบนรถจักร ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/5/2564 15:28:43
2,400,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034934

จ้างซ่อม-ประกอบอุปกรณ์และงานอื่นๆเครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/5/2564 15:22:23
1,950,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035117

จ้างซ่อมปรับปรุุงระบบไฟฟ้าภายในโรงซ่อมที่ สรง.ทส. จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2564 11:37:19
2,700,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035160

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงรถจักรและโรงรถพ่วงหาดใหญ่และห้องพักพนักงานรถจักรที่หาดใหญ่ และบริเวณอื่นๆ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2564 11:17:31
2,362,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069001

จัดซื้อ Air Filter ยี่ห้อ Donaldson หรือยี่ห้อ Fleetguard ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2564 12:50:18
3,300,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069059

ซื้อ สายไฟฟ้าต่อขั้วแบตเตอรี่พร้อมสลักเกลียวแป้นเกลียวและแหวนรอง จำนวน 2,400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:32:25
800,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034866

ว่าจ้างแผง FL1543 สำหรับ EXP ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2564 15:32:41
800,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069064

จัดซื้อ Fuel Filter สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2564 11:24:36
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069055

ซื้อ STATIC TRANSISTOR BALLAST จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:14:24
600,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069060

ซื้อ กระจกแผ่นเทมเปอร์ใช้สำหรับรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:15:00
1,300,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069027

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม Adjustable Relay Valve รุ่น RLV-11D-E จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:23:51
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069045

ซื้อ ดอกต๊าป จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:29:01
800,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035030

จ้างซ่อมระบบท่อลมแอร์เบรก (Repiping) ของรถดีเซลราง THN., NKF. และ ATR. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2564 15:10:05
4,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068975

จัดซื้อ Axle (Modified) SRT.Drg.No.314T สำหรับซ่อมบำรุง Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2564 9:22:56
2,400,000.00
มกราคม - 2564    
    P62110016205

จัดซื้อ เครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer System) รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 15 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/5/2564 10:09:45
12,520,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069057

ซื้อ ยางปูพื้นรถโดยสารชนิด PVC ขนาด 2.2 มม. X 2.5 ม. X 20 ม. จำนวน 30 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:31:20
1,100,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069020

จัดซื้อ Process Choke Plug/Motor Suspending Drive Gear Wheel สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 60 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2564 15:16:56
5,400,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069069

จัดซื้อ CRANKSHAFT ( CONSISTING OF ITEM 4.1-4.10 ) สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 22 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 15:02:08
2,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069089

จัดซื้อ 42 Pole Double Jumper Plug สำหรับรถดีเซลราง Sprinter จำนวน 6 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/1/2564 13:55:37
1,300,000.00
มกราคม - 2564    
    P62110002542

จัดซื้อ Hydraulic Torque Wrench พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด ใช้งานที่ สลด. งทป.เลขที่ 38/2563 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2564 9:06:24
1,101,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010024812

จัดซื้อ เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R 1,700 KW (2,280 BHP) 1,500 RPM ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/5/2564 13:20:09
50,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034661

จัดซื้อ Single Car Test Rig เครื่องทดสอบระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ แขวงบำรุงรถสินค้าบางซื่อ งทป. เลขที่ 24/2562 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/2/2564 14:25:44
590,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034865

จ้างซ่อม Rectifier Exciter (RE) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/5/2564 10:53:37
4,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069007

จัดซื้อ Roller Bearing NJ 312 ECM/C4 VA301+HJ 312 EC/VA301 (Commutator Side) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 384 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/5/2564 11:09:19
2,700,000.00
มกราคม - 2564    
    P63060018118

จัดซื้อ Rubber Block Coupling เครื่องยนต์ CATERPILLAR C175 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR (ใน 1 Set ประกอบด้วย 2 รายการ) จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2564 9:37:15
9,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069054

ซื้อ CYLINDER BODY I 39317 ใช้กับหม้อสูบรถสินค้า จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:30:22
900,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068991

จัดซื้อ Propeller Shaft สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2564 14:55:12
1,700,000.00
มกราคม - 2564    
    P64020020573

จ้างที่ปรึกษาเพื่อสรรหาเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการให้เช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 19/2/2564 10:35:40
2,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P62110002545

จัดซื้อ คีมย้ำสายไฟ แบบแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งาน สอค. งทป.เลขที่ 41/2563 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/3/2564 15:34:38
370,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068978

จัดซื้อ Gear Case Assembly อะไหล่สำหรับใช้งานกับแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ตามแผนผังเลขที่ 2-4101D18-001/1 จำนวน 72 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/3/2564 15:48:24
1,700,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034729

จ้างใส่ปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 3,600 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2564 15:04:44
5,760,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035151

จ้างทำความสะอาดห้องนอน ดูแลรักษาเครื่องนอน และรับส่งมอบลูกกุญแจห้องนอนในห้องนอนพนักงานรถจักร บนรถ บสพ., บพห. ที่พ่วงในขบวนรถที่เข้าและออกสถานีกรุงเทพ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/3/2564 8:40:52
1,793,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069042

จัดซื้อ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อแค๊ตเตอร์พิลล่าร์ (Caterpillar) Model C175 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 50 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/3/2564 14:26:21
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010058049

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) และกำกับดูแล มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Integration Platform) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 17/11/2563 12:06:31
31,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035168

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรจ.หใ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2564 8:46:50
1,991,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034873

จ้างถอด รื้อ ล้าง อุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/3/2564 10:31:40
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P630100069085

จัดซื้อ Wearing Part Group B, Group C, Group C1, Group E, Group G และ Group H สำหรับซ่อม Voith Transmission Type T211r สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/3/2564 15:10:57
10,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P62100104451

จัดซื้อ เครื่องถ่ายทอดกำลัง (Transmission) ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และสำรองใช้การสำหรับรถดีเซลราง THN. , NKF. , ATR. จำนวน 5 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/3/2564 15:15:53
35,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068980

จัดซื้อ Big End Bearing Shell สำหรับซ่อม Knorr Air Compressor Type VV450/150-3,4 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 700 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2564 14:08:06
700,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010017502

จัดซื้อ Bare Cylinder Head ใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 112 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/3/2564 15:51:18
10,700,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069068

จัดซื้อ Cooler WL 400 x 1,300 x 154 File 1 Group I สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 40 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/3/2564 8:21:05
3,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068985

จัดซื้อ Brake Valve Part No. 593536-1001 อะไหล่สำหรับใช้งานกับระบบ Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 6 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/6/2564 12:37:39
4,800,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035027

จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถดีเซลราง จำนวน 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2564 8:56:34
4,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069003

จัดซื้อ Element Lub.Oil ยี่ห้อ Donaldson #P551670 หรือยี่ห้อ Fleetguard #LF3325 ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 4,280 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/3/2564 9:41:22
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068995

จัดซื้อ Repair Kit for Cylinder Head วาระ 12,000 ชม. (4 Items/Set) สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 480 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2564 13:22:58
5,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034894

จ้างซ่อม Suction Valve และ Delivery Valve ของ Air Compressor Knorr Type VV450/150-3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/2/2564 14:39:05
3,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068976

จัดซื้อ Half Bearing สำหรับใช้งานกับ Air Compressor VACM3 , VC3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/2/2564 9:42:21
3,850,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010017517

จัดซื้อ Overhaul Kit for Voith Transmission Type T211r (1 Set Consists of 7 Items) สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 15 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/2/2564 9:50:36
15,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068993

จัดซื้อ Cylinder Liner Part No. 47.11.001.003 (24.016.0312) เพื่อใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 352 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/4/2564 13:29:39
3,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034859

จ้างถอด-รื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบมอเตอร์ลากจูง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 720 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/4/2564 10:07:28
1,728,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034893

จ้างรื้อ-ประกอบ TM.Blower สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2564 15:14:01
650,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034935

จ้างซ่อม Connecting Rod เครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 360 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/2/2564 10:28:39
1,260,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068989

Front Bearing และ Rear จัดซื้อ Bearing สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/2/2564 14:05:10
3,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P62110002547

จัดซื้อ Hydraulic Maintenance Set พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งาน สจฟ. งทป.เลขที่ 43/2563 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/3/2564 15:26:39
223,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034936

จ้างซ่อม Crankshaft เครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855 รถดีเซลราง จำนวน 30 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2564 16:29:31
900,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035088

จ้างล้างทำความสะอาดรถจักรดีเซล ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 2,200 คัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/2/2564 11:21:58
1,980,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034647

จัดซื้อ ชั้นวางอเนกประสงค์ และอุปกรณ์เสริมพร้อมติดตั้ง ใช้งานที่ สอค. งทป. เลขที่ 47/2563 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/2/2564 14:56:59
792,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069018

จัดซื้อ Bearing SKF สำหรับซ่อม Main Alternator รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/4/2564 14:35:31
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069019

จัดซื้อ Bearing NSK สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/3/2564 11:20:25
12,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P62110002538

จัดซื้อ รถ Forklift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ใช้งานที่ สรป. , สรพ.ชพ. , สลด. , สอด. , สอส. และ สบด.กท. งทป.เลขที่ 34/2563 จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 13:43:58
6,370,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068974

จัดซื้อ Repair Kit for Type C3W, Distributor Valve Complete อะไหล่สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (31 Items/Set) จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/3/2564 14:56:37
610,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034908

จ้างดัดโครงประธานและซ่อมตัวรถจักรและทำสีรถจักรอุบัติเหตุ รจ.GEA. หมายเลข 4550 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2564 15:22:25
800,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068982

จัดซื้อ Gear Case อะไหล่สำหรับใช้งานกับแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/3/2564 13:39:21
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069002

จัดซื้อ Element Fuel Filter ยี่ห้อ Donaldson #P552216 หรือ ยี่ห้อ Fleetguard #FS1216 สำหรับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA., HID. จำนวน 2,992 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/3/2564 9:28:09
3,300,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010009167

งานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือ แหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 11/1/2564 18:45:12
1,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069023

จัดซื้อ น้ำยาเคมี NALCO 2000 ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็นของรถจักรดีเซลไฟฟ้า บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม จำนวน 10,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/1/2564 15:28:39
4,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010005199

งานจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ใช้งานที่ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/1/2564 17:54:15
868,000.00
มกราคม - 2564    
    P63070029155

งานซ่อมปรับปรุงทาสี แฟลต ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๑ บริเวณนิคมรถไฟ กม.๑๑ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:59:24
3,443,600.00
มกราคม - 2564    
    P63070029047

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักรถไฟจิตรลดา เลขที่ ๕๔ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:05:42
1,068,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069043

ซื้อ ตลับลูกปืนทั่วไป ขนาดต่างๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:12:55
1,300,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068981

จัดซื้อ Unit Inlet & Exhaust Valve สำหรับซ่อม A-9 Automatic Brake Valve รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 200 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/1/2564 11:02:47
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068979

จัดซื้อ TM. Air Bellow สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 550 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2564 14:26:43
750,000.00
มกราคม - 2564    
    P63030022866

จัดซื้อ Engine Control Module (ECM) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/1/2564 13:38:19
400,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069011

PINION TRACTION MOTOR 18-TEETH สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 60 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2564 16:05:14
1,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63010017828

จ้างซ่อมตัวรถพร้อมทำสี 2K ภายนอก-ภายใน สำหรับงานซ่อมหนักทุกส่วนรถจักร GE. จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/1/2564 14:26:06
1,080,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069038

จัดซื้อ น้ำมันชะล้าง (ไวท์สปิริท) จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/1/2564 15:27:25
3,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010035102

จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ 300 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/8/2564 10:04:40
1,250,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069040

จัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ สำหรับขจัดคราบสกปรก (Water Based) จำนวน 300 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/9/2564 9:02:50
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069077

จัดซื้อ B-7 Pressure Regulating Valve , Complete (Without F Pipe Bracket) สำหรับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 24 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/1/2564 13:46:55
3,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069010

จัดซื้อ Contact Fingers 30 With Silver Tip Drg. No. 6020 245 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2564 14:48:58
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069065

จัดซื้อ SAFETY VALVE NHS 10 BAR, G 3/4 นิ้ว Drg.No C188752 สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 22 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 9:48:04
600,000.00
มกราคม - 2564    
    P63110001418

งานจัดซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวแพนดรอล กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/11/2563 16:05:00
2,260,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069084

จัดซื้อ WEARING PARTS Group A สำหรับรถดีเซลราง THN. (1 Set consists of 5 items) จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 15:55:25
2,400,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069070

จัดซื้อ Protection Valve สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 41 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/8/2564 10:21:57
700,000.00
มกราคม - 2564    
    P63110054528

จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2564

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 30/11/2563 14:56:04
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63120003069

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 3/12/2563 11:53:05
26,600,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010005118

งานจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ตอนพนักงานสถานที่ศรีสะเกษ แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/1/2564 17:52:07
575,000.00
มกราคม - 2564    
    P63120011792

งานจ้างที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย งานปรับปรุงสถานีนอกพื้นที่โครงการทางคู่เป็นชานชาลาสูง ๑.๑๐ เมตร ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 15:41:51
38,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069016

จัดซื้อ น้ำมัน Gear Case ยี่ห้อ Mobil SHC 634 (1 ถัง = 200 ลิตร) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 8 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/9/2564 12:16:17
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63120011872

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:20:44
575,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068977

จัดซื้อ Complete Rod with Cap Compressing Part No. 150211 (1 Pc Consists of 5 Items) สำหรับซ่อม Compressor VACM3 และ VC3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 70 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 16:56:44
2,800,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069009

จัดซื้อ RELAY TYPE EP371 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 300 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/12/2563 10:11:06
1,400,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069063

จัดซื้อ Vertical Oil Damper สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 120 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:05:58
1,100,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069012

จัดซื้อ Lamp Head Light (CODE#200 PAR 56,SEALED BEAM LAMP (PAR LAMP) LOCOMOTIVE HEADLIGHT 30V.,200 W. BASS SCREW TERMINALS) สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 1,500 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2563 13:57:28
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63120040134

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 28/12/2563 9:42:08
74,715,300.00
มกราคม - 2564    
    P63120011788

งานก่อสร้างโรงซ่อมรถปลายทางที่ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 15:39:07
108,724,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068971

ซื้อ รองเท้าหุ้มข้อหัวเสริมเหล็กและรองเท้าหนังหุ้มส้นหัวเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:11:21
820,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034843

จ้างซ่อม Armature วาระหนัก และ Frame Re-Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model TA671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๔ ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/6/2564 16:05:32
8,400,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069017

จัดซื้อ ล้อพร้อมเพลา Wheel set assembly (without journal bearing) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. (ใน 1 Set ประกอบด้วย 20 รายการ) จำนวน 15 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/6/2564 14:29:31
47,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069026

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE2cSL จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:05:30
9,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069029

ซื้อ CYLINDRICAL ROLLER BEARING No.2U110-CS (JC-1A) จำนวน 1,400 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:06:03
48,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069032

ซื้อ Taper Roller Bearing AAR. CLASS-D Size 5.1/2 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 1,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:07:25
12,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069035

ซื้อ แท่งห้ามล้อ ชนิด High Phosphorus (DP4-2600) สำหรับใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter, Daewoo และรถโดยสารปรับอากาศ ITR จำนวน 80,000 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:08:08
26,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034921

จ้างซ่อมอุปกรณ์และงานอื่นๆ ที่งานซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่างรถจักรระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/7/2564 15:13:06
1,600,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069048

ซื้อ เหล็กแผ่นไร้สนิม จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:09:18
6,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068996

จัดซื้อ Turbocharger Complete ใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/6/2564 8:16:37
11,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069028

ซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:12:25
800,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034890

จ้างซ่อมอุปกรณ์และงานอื่นๆ ที่งานซ่อมอุปกรณ์ส่วนบนรถจักร ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/6/2564 12:32:09
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069006

จัดซื้อ Roller Bearing NU.324/C4 (Pinion side) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 250 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/6/2564 14:24:19
3,700,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034820

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Hex Bolt with Washer Spacer 1x5 In. (Bolt Head and Thread Make By Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strenght 100-110 Kgf.Min./mm2 สำหรับซ่อมแคร่ (Bogie Frame) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 864 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/6/2564 10:22:04
648,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034811

เครื่องอะไหล่ เสาแขวน TM. ชนิดยาว พร้อมแป้นเกลียวและอัดบูช วัสดุเหล็ก SCM440 สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน 140 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/6/2564 9:45:39
700,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069072

จัดซื้อ Automatic Drain Valve EW-6 สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/6/2564 9:23:23
3,500,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069036

ซื้อ แท่งห้ามล้อ ชนิด High Phosphorus (LV4-2058/1) สำหรับใช้กับรถดีเซลราง รถโดยสารและรถสินค้า จำนวน 120,000 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:08:46
60,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069049

ซื้อ เหล็กเหนียวฉาก จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:39:15
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068999

Filter by Pass LF 777 (P550777) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 2,392 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2564 14:20:53
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069080

จัดซื้อ Inlet valve ass’ y ใช้สำหรับซ่อม C-1200 Mechanically driven air compressor สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 82 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2564 14:21:55
2,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069024

จัดซื้อ Part No. I 81897 อะไหล่ชุดซ่อม Relay Valve RH 4 (Knorr - K - Ring , O - Ring) ( 1 Set Consists of 19 Items) จำนวน 100 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2564 15:13:47
2,900,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100068983

จัดซื้อ Push Sleeve เพื่อใช้งานกับ Block Brake Unit รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 80 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/1/2564 14:51:36
1,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069037

ซื้อ ใบมีดกลึง สำหรับกลึงล้อ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:37:08
1,600,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069044

ซื้อ ดอกสว่านขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:38:11
700,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069051

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น กว้าง 1524 x 3048 มม. (5 ฟุต ยาว 10 ฟุต) ขนาดต่างๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:41:33
5,200,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069061

ซื้อ สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:42:58
950,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069039

ซื้อ น้ำมันชักแห้งชนิดแร่ (ไฮอโรเมติกไวท์สปิริท) จำนวน 360 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:58:38
5,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069047

ซื้อ สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทา ขนาดบรรจุถังละ 5 แกลลอน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:59:20
3,100,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069052

ซื้อ BRAKE COUPLING (1 นิ้ว X R 1.1/4 นิ้ว 560 mm. LONG.) จำนวน 1,500 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 9:59:56
3,600,000.00
มกราคม - 2564    
    P63100069025

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE1cSL จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/1/2564 10:04:20
7,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P64010034884

จ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน Auxiliary Generator Assembly Model HE 43531-05 QB สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/6/2564 10:52:14
680,000.00
มกราคม - 2564    
    P64080039877

จัดหารถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/8/2564 13:57:41
982,000.00
ตุลาคม - 2564    
    P64010034853

จ้างซ่อม Armature RE-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame Re-Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model 5GE792 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2564 15:02:22
12,360,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63060026100

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ไอซีดีลาดกระบัง, อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง และอาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 24/6/2563 16:21:16
4,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63070029164

งานซ่อมปรับปรุงที่ทำการพนักงานสถานที่ธนบุรี และที่ทำการพยาบาลธนบุรี ตอนพนักงานสถานที่ธนบุรี งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:10:46
739,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034730

จ้างตรวจสอบรอยร้าวเพลาล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,000 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/3/2564 10:13:08
5,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034881

จ้างซ่อม Overhead Crane ภายในศูนย์ซ่อมรถจักร 4 รายการ จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2564 15:45:13
3,624,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63100010056

งานจัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงป้ายสัญญาณต่างๆ ตั้งแต่สถานีวังด้วน - สถานีชุมพร แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:41:45
540,992.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    M64020009868

งานทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้าภายนอกของระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 11/2/2564 12:00:49
2,770,446.14
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034803

จัดซื้อ ตะแกรงหน้ารถจักร ALSTHOM ชนิดดัดแปลง (Cow Catcher) จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/2/2564 10:36:00
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    D64010332057

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยวิธีคัดเลือก

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 19/1/2564 13:42:50
60,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010020708

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประกวดราคา (Tender Management: TM) โครงการพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้าของการรถไฟฯ (Train Tracking and Freight Management System)

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 19/1/2564 10:09:24
5,857,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P๖๔๐๑๐๐๓๗๙๖๓

จ้างจัดทำแหนบทองคำที่ระลึกพนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี จำนวน 806 อัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 3/2/2564 14:45:54
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034778

จัดซื้อ Coupling P/N 8.273.0.700.705.7 จำนวน 15 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/2/2564 14:04:37
1,926,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63120011865

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทคนิค ๕ (๔ ห้อง) กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:18:42
943,041.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035150

จ้างทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร,บ้านพักพนักงานรถจักร และบริเวณอื่นๆ ฝั่งมหาชัยและบ้านแหลม ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2564 15:37:06
1,772,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010005203

งานจ้างเหมาติดตั้งวางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ กม.๔๒๔+๐๒๒.๑๐ ระหว่างสถานีสุรินทร์ - สถานีบุฤาษี แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/1/2564 18:02:30
659,925.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034850

จ้างซ่อม Frame Re-Insulation เปลี่ยน Lead Wire และตรวจซ่อมสำนักรองรับ U-Tube สำหรับ Traction Motor Model HS 21241-01R ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/2/2564 11:07:37
1,464,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035155

จ้างทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยบริเวณ พตร.หนองคาย และห้องพักพนักงานรถจักรที่หนองคาย และบริเวณอื่นๆ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2564 9:57:55
1,772,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034739

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Bearing Bracket สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/4/2564 10:04:20
2,550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035046

ซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมหนักแคร่ TAE YANG จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:45:12
6,097,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034646

จัดซื้อ เครื่องเจียรวาล์วสำหรับงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร ใช้งานที่ สอย. งทป. เลขที่ 46/2563 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/3/2564 10:49:30
770,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034746

จัดซื้อ บอร์ด AAE. Auxiliary Inverter Control รจ. GEA. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/3/2564 13:49:12
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63110035167

งานจัดหาระบบจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 23/11/2563 14:43:42
740,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63110035259

โครงการจ้างจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 17/11/2563 11:56:56
12,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63110001796

งานก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงเครื่องกลบำรุงทางหนัก กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/12/2563 14:34:06
45,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
     P64020020573

จ้างที่ปรึกษาเพื่อสรรหาเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการให้เช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 19/2/2564 10:44:51
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034812

จัดซื้อ เกลียวเลื่อนสำหรับปรับระยะแท่งห้ามล้อ ใช้งานกับแคร่รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2564 14:54:59
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034753

จัดซื้อ Traction Ammeter Shunt 4000A. 0.1V. ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/7/2564 16:53:02
1,100,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035103

จ้างซ่อม 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/7/2564 9:44:19
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034928

จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA และ HITACHI จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2564 9:26:29
1,074,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034964

ซื้อ อะไหล่ซ่อม Slack adjuster สำหรับรถสินค้า จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:43:52
4,697,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034822

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียวและแผ่นรอง วัสดุ Cast Caprolactums Monomer Cast Poly A Mide (Nylatron Linner) สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 180 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/7/2564 13:42:08
950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034817

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียว, แผ่นรองเหล็ก และแหวนแบน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 288 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/7/2564 13:56:16
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035074

จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3 พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 10 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/8/2564 11:02:06
2,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035093

จ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/8/2564 16:30:06
1,049,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035120

ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงรถจักรธนบุรี จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/6/2564 15:45:46
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034766

จัดซื้อ HP. Lined Cylinder Complete Part No. 110 170.00.08 (3 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2564 14:46:04
2,140,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034764

จัดซื้อ Decompression Claw 2A ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/7/2564 11:31:24
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035017

จัดซื้อ Hanger Item 042 สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 200 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2564 9:58:01
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034900

ว่าจ้างซ่อม Cooler Compressor Knorr Type VV450/150-4 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2564 11:53:16
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034943

ว่าจ้างซ่อม Coupling เครื่องยนต์ CAT 3516BHD (Sn.BCK00418) รถจักร ALSTHOM หมายเลข 4119 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2564 12:23:41
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034743

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Brush Holder with Pressure Arms and Insulated Studs ของ Traction Motor รถจักร GE Model GE 761/A19 พร้อมประกับล็อค Brush Holder จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2564 13:46:08
690,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034863

ว่าจ้างซ่อมเสริมผิวเบ้ารองรับตลับลูกปืน พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Outer (Armature end shield) พร้อมตรวจซ่อมรูสลักเกลียว ยึดฝา Armature end shield และ รูสลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ด้าน Pinion ของ Traction Motor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 ฝา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2564 13:50:39
1,560,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034810

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Special Hex Bolt with Washer 27x150 mm. (Bolt Head and Thread Make By Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 8.8, Tensile Strength 80-90 Kgf.Min/mm2 สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 1,680 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2564 14:00:31
731,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035018

จัดซื้อ ชุดยาง Block Brake Unit (16 รายการ) สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 200 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/8/2564 10:23:39
1,850,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034720

จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 10 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 12:57:31
3,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034899

ว่าจ้างซ่อมคว้านอัดปลอด Cylinder Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 15:15:50
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034808

จัดซื้อ กรองอากาศข้างตัวรถขนาด 493x623x52 มม. วัสดุเหล็กสแตนเลส หนา 1.0 มม.(โครงกรอบ), ไส้กรองวัสดุอลูมิเนียม สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 100 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2564 10:51:33
550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034972

ซื้อ Ceiling Fan ขนาด 16" 24 V.DC. สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 150 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:38:29
1,950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035105

จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ และโรงซ่อมศรีราชา ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/6/2564 10:57:25
6,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034844

จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model TA671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/7/2564 16:25:14
7,080,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034878

จ้างซ่อมการ์ด MVR พร้อมแท่น ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/7/2564 16:41:19
12,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034856

จ้างซ่อม Armature เปลี่ยนเพลาของ Traction Motor Model 5GE792 (เปลี่ยนเพลา Armature ของ Traction Motor Model 5GE792) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/7/2564 14:32:11
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035104

ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 ปี เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 200 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2564 10:09:18
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034708

ซื้อ Collar เคลือบยางคอเพลาล้อรถโดยสาร สำหรับซ่อมหม้อเพลา จำนวน 1,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:33:17
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034719

ซื้อ แท่งห้ามล้อรถโดยสาร สำหรับใช้กับแคร่เพนซิวาเนีย จำนวน 500 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:34:16
501,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034952

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ KH-56 จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:35:04
1,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034956

ซื้อ โครงกูบรถโดยสารทั่วไป (Modified) จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:36:15
2,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034819

จัดซื้อ Mount (ยางกันกระแทก) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 120 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/7/2564 15:24:10
550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034968

ซื้อ Sliding Plug Door Complete Set รถ บนท.ป. จำนวน 4 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:37:49
1,498,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034805

จัดซื้อ ลังใส่แบตเตอรี่รถจักร ALSTHOM วัสดุ SS400 จำนวน 10 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/7/2564 14:16:33
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035039

ซื้อ ท่อยางลมอัดต่อขบวน สำหรับรถสินค้า จำนวน 1,000 ท่อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:40:20
1,341,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035044

ซื้อ Brake Beam และคานห้ามล้อรถสินค้า 8 ล้อ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:41:09
3,950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035050

ซื้อ Main Friction Plate สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 904 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:41:51
1,387,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035055

ซื้อ สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็งแบบ C ขนาด 27.5-44-103 จำนวน 3,570 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:42:32
593,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035077

ซื้อ Battery Free Maintenance สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 200 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:43:06
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034763

จัดซื้อ Fan Hub Complete Set (6 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 12:38:53
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035026

จ้างซ่อมปรับปรุงเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง THN,NKF และ ATR

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/7/2564 13:25:14
2,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034917

จ้างซ่อม P/N 1769-2144270-01 Shoe Head, รุ่น 180-4 R & 180-4-L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/7/2564 14:09:30
347,750.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034861

ว่าจ้างซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่สำหรับซ่อมเตาอบไฟฟ้า ขนาด 75 Kw. จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2564 13:14:01
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034960

ซื้อ เหล็กเสาข้างตรง ข้างโค้งซ้าย-ขวา และเหล็กเสาหน้าอุดใน สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 9:36:57
1,550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034867

ว่าจ้างซ่อม Speed Sensor For Traction Motor ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน ๔๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/9/2564 16:33:36
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034841

ว่าจ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ของ Main Alternator Model AT 5.41 สำหรับรถจักดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 16:12:26
780,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034741

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Frame Head ของ Traction Motor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2564 12:33:48
1,158,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034672

จัดซื้อ เครื่องมือวัดแรงกดแท่งห้ามล้อพร้อมติดตั้ง ใช้งานที่ วกพ. งทป.เลขที่ 30/2564 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2564 12:57:52
550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034946

ว่าจ้างซ่อม Connecting Rod เครื่องยนต์ Cummins KT38L KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE GEA HID จำนวน 170 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2564 13:47:53
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034740

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Armature End Shield ด้าน Commutator ของ Traction Motor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 ฝา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2564 15:15:50
2,382,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034713

จัดซื้อ ล้อรีดทึบรถดีเซลราง THN., NKF., ATR. ตามแผนผังเลขที่ 304 T/1 (Mark 1) จำนวน 400 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/9/2564 13:15:08
12,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034710

จัดซื้อ ล้อรีดทึบ รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom ตามแผนผังเลขที่ 333T จำนวน 300 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/9/2564 13:21:47
9,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034880

จ้างซ่อมชุด Auxiliary Alternator Control module Part Number : AA36.0B.0001.00/IV000030 .ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/9/2564 14:07:58
660,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034975

จ้างซ่อมหนัก รถ บชท. จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/9/2564 9:54:37
2,670,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035012

จัดซื้อ Truck Bolster Assembly รถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/9/2564 17:21:21
1,837,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034911

จ้างซ่อมช่องใส่ Fitted Rod สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 192 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/9/2564 8:12:04
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035016

จัดซื้อ ชุดหม้อสูบของรถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/9/2564 11:05:26
1,914,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034937

ว่าจ้างรื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องยนต์ Cummins รุ่น N๘๕๕ ของรถดีเซลราง จำนวน ๘๕ เครื่อง ต่อ ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/9/2564 17:17:54
546,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034889

จ้างซ่อม Air Compressor Knorr VV450/150-3 รถจักร ALSTHOM จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/9/2564 9:21:31
10,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034659

จัดซื้อ Order Picker Forklift ใช้งานที่ วอส. งทป.เลขที่ 66/2563 จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/9/2564 8:53:41
5,618,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035013

จัดซื้อ คานรองรับเครื่องพ่วง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 34 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/9/2564 10:33:14
510,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035029

จ้างรื้อ ล้าง ซ่อม และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนล่างรถดีเซลราง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF, ATR, ASR และ DAEWOO ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/9/2564 10:50:33
4,520,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035006

จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นรถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. จำนวน ๑๐ ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/9/2564 11:19:41
1,100,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034978

จ้างซ่อมหนัก รถ บทพ. จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/9/2564 16:11:24
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034722

จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องทดสอบอุปกรณ์รถจักร จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/9/2564 10:45:35
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034738

จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัตโนมัติ จำนวน 1,100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/9/2564 15:08:55
1,766,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034852

ว่าจ้างซ่อม Re–Coil Stator ด้าน Auxiliary สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน ๖ ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/9/2564 15:57:37
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034892

ว่าจ้างรื้อ ประกอบ Cooling Fan สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/9/2564 16:24:06
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035125

ว่าจ้างตรวจสอบโครงสร้างรถปรับอากาศ หมายเลข T21 T25 ที่ วกข.รส. จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/7/2564 11:10:37
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034826

จัดซื้อ Overhaul Kit for Propeller Shaft (7 Items/Set), Order No. A4806 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 6 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2564 14:37:39
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035113

จัดซื้อ รังผึ้งระบายความร้อน (Radiator Element) สำหรับรถดีเซลราง Hitachi แบบ A และแบบ B จำนวน 48 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2564 15:51:02
1,704,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034877

จ้างซ่อม Card PAT 24, Card PSC8 และ Card VCD11 สำหรับ MVR ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 3 รายการ (รายการละ 10 Sets.) จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2564 16:30:37
5,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034802

จัดซื้อ ท่อไอดีไฟเบอร์กลาสด้าน Turbo Charger จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/8/2564 15:31:19
920,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034742

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Bearing SKF NU326ECM/C4VL0241 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/8/2564 15:40:53
2,604,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034896

จ้างซ่อม Radiator Compressor Knorr Type VV450/150-3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/8/2564 13:21:04
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035060

จัดซื้อ Door Engine DP-40HS No.5171-2076221-08 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/8/2564 15:03:12
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034644

จัดซื้อ เครื่องวัดมุมล้อ และเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (Wheel profile and wheel diameter) ใช้งานที่ สลจ. งทป.เลขที่ 39/2563 จำนวน 1 ชุด โดยวิธัคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/8/2564 12:08:35
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034930

จ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 และ N855-R2 สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2564 9:56:42
1,478,220.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034879

จ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมรถจักร จำนวน 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/9/2564 10:34:25
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034862

จ้างปฏิบัติงานสำหรับตรวจซ่อมและทำวาระ Rotating Machine ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/8/2564 15:21:14
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034774

จัดซื้อ Oil Filter Set ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (3 Items./Set) จำนวน 100 Sets. โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 10:00:48
510,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034906

ว่า จ้างรื้อหรือติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถจักร ALS, GEA, HID, GE รวมทั้งหมด จำนวน 100 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 14:31:17
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035076

จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุดของรถดีเซลรางปรับอากาศ (ตู้ PLC) จำนวน 8 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 16:33:54
2,020,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035070

# S17 Air Pressure Governor Switch สำหรับรถดีเซลราง THN. และ NKF. จำนวน 70 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 16:43:07
2,622,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034947

ว่าจ้างซ่อม Camshaft เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 12 เครื่อง (เส้น)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/9/2564 10:26:47
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035023

จ้างซ่อมปรับปรุงเบาะนั่งผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 190 ชุด (จำนวน 5 คัน รองรับอุบัติเหตุ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/9/2564 15:54:33
2,660,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034940

จ้างรื้อ ล้าง ทำความสะอาด เครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักร GEA และ HID จำนวน 80 เครื่อง หรือ 24 เดือน (2 ปี) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเป็นอันสิ้นสุดสัญญาฯ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/9/2564 15:07:01
2,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035111

จัดซื้อ ชุดเม็ดสารดูดความชื้นของ Air dryer (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย AMT Tube for Dryer Norgren จำนวน 2 Sets) จำนวน 3 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/9/2564 15:49:00
925,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034901

จ้างซ่อม Air Compressor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR (ซ่อมวาระหนัก) จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/9/2564 9:24:38
5,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034839

จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator พร้อมเปลี่ยนเพลา และ Frame Re-Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead wire และซ่อมกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 15 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/8/2564 9:53:37
14,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034768

จัดซื้อ Air filter complete (10 Items./Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse (VC3) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/5/2564 9:32:16
1,020,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034970

ซื้อ Door Closer Partition Door Complete Set รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:05:05
1,350,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034702

จัดซื้อ Top Flange (Thrust Flange) #24.405.010000 สำหรับเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 16 Pairs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/4/2564 10:00:59
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035051

ซื้อ Wear Plate สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 904 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:26:32
656,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035086

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 วาระ 4,000 ชม. จำนวน 24 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/5/2564 10:20:06
9,036,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034962

ซื้อ กระจกชนิดแผ่นคู่สุญญากาศพร้อมกรอบอลูมิเนียม สำหรับ รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน 40 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:03:57
1,352,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035020

จัดซื้อ DP-45DS Door Engine with DS-9D Interlock Switch Part No. 5171-1093620-01 รถดีเซลราง THN และ NKF จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2564 15:23:52
2,100,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034758

จัดซื้อ Busbar ทองแดง Main Rectifier Box ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 8 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/5/2564 14:49:57
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034680

เครื่องฉีดน้ำร้อน - เย็นแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1,260 L/hr ปรับแรงดันได้ถึง 300 Bar ใช้งานที่ ผผผ.ศจ. และ สอย. งทป. เลขที่ 44/2564 จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/5/2564 9:31:28
742,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035042

ซื้อ Outer Coil Spring และ Inner Coil Spring สำหรับแคร่ Swing Motion จำนวน 1659 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:44:35
10,092,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035038

ซื้อตัวยกคานขัด จำนวน 500 อัน และตัวต่อ 600 อัน สำหรับซ่อมเครื่องพ่วงแนทมอลล์ รวมจำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:55:49
1,728,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034807

จัดซื้อ ชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักร HID จำนวน 48 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2564 15:02:20
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034848

ว่าจ้างซ่อม Rotor Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite ของ Traction Generator Model HE 43477-04NR สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 4 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/5/2564 12:32:02
2,120,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034705

จัดซื้อ Double Carbon Brush สำหรับรถดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 1,166 Pair

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/4/2564 15:01:43
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034712

ซื้อ Wheel Set สำหรับรถโดยสาร KHM-L2M จำนวน 108 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:43:22
18,360,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035057

ซื้อ พร้อมติดตั้ง บันไดเพื่อรองรับชานชาลาสูงรถโดยสาร จำนวน 70 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:27:02
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034762

จัดซื้อ HP Cylinder Head Complete ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (8 Items./Set) จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/6/2564 10:07:21
2,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035161

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ทำการหน่วย 10 ฉะเชิงเทรา และห้องพักพนักงานรถจักรที่ฉะเชิงเทรา, ที่แหลมฉบัง, ที่มาบตาพุด, ที่ศรีราชา, ที่งานรถจักรบางซื่อ และงานอื่นๆ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2564 14:59:46
1,772,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034704

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/4/2564 10:48:45
1,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035049

ซื้อ Journal Box Rubber Pad สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 896 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:45:52
6,436,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034905

ว่าจ้างซ่อมตัวรถพร้อมทำสี 2K ภายนอก-ภายในซ่อมหนักทุกส่วนรถจักร GEA จำนวน 7 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/5/2564 14:28:02
2,100,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035157

ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณหน่วย 10 พิษณุโลกและห้องพักพนักงานรถจักรและบริเวณอื่นๆ ที่พิษณุโลก ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2564 14:47:06
2,067,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034910

จ้างซ่อมบำรุงห้องพ่นสี ศูนย์ซ่อมรถจักรจำนวน 2 ห้องระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2564 15:37:22
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034871

ว่าจ้างซ่อม Statodyne Battery Circuit (STC) ของรถจักร Alsthom จำนวน ๑๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/5/2564 17:08:37
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035048

ซื้อ Friction Wedge สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 904 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:56:58
1,521,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034961

ซื้อ Head Stock สำหรับซ่อมรถ บชส. จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:23:14
1,190,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034716

ซื้อ Cylinder Cover ขนาด 12 นิ้ว สำหรับซ่อมหม้อสูบ KNORR จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:50:23
2,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035056

ซื้อ Brake pad ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 2,040 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:47:10
11,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035169

จ้างเติมน้ำ,น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ที่โรงซ่อมรถดีเซลรางสมุทรสาคร และสถานีบ้านแหลมระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/4/2564 8:51:46
1,327,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034949

ซื้อ ลิฟท์คนพิการ รถ บชท.ป. จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:21:40
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034888

จ้างซ่อม Re-coil & Re- Insulation Stator + Rotor + Armature & Maintenance Assembly Generator จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/6/2564 10:51:06
6,581,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035099

ว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor Atlas Copco รุ่น LER-10 จำนวน 8 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/6/2564 10:41:38
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034797

จัดซื้อ โครงกรอบสแตนเลสหน้าต่างห้องขับกระจกหน้าต่างบานเลื่อน พร้อมเครื่องดันกระจกและตัวล็อกกระจกประกอบติดตั้งเป็นชุดพร้อมใช้ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/6/2564 15:24:39
540,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035094

จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/6/2564 14:04:58
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034711

ซื้อ ล้อรีดทึบ สำหรับรถสินค้า Class E จำนวน 400 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:42:20
13,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034971

ซื้อ ชุดแขวนบานประตู ด้านซ้ายและด้านขวา รถ บนอ.ป. จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:55:17
568,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035037

ซื้อ แผ่นรองรับเครื่องฉุดลาก ขนาด 16 x 200 x 510 มม. สำหรับรถสินค้า จำนวน 600 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:05:40
1,463,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034818

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Nose Block Assembly (Suspension Support) สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 108 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/6/2564 9:09:29
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034838

จ้างล้างทำความสะอาดโครงรถจักรและอุปกรณ์รถจักร จำนวน 11 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/6/2564 9:27:35
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035052

ซื้อ Outer Spring และ Inner Spring สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 2,125 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 9:46:26
8,949,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035035

จ้างซ่อมอุปกรณ์ เครื่องถ่ายทอดกำลัง ล้อเกียร์ ระบบห้ามล้อ รถดีเซลรางและงานอื่นๆ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/6/2564 10:43:39
8,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034870

จ้างซ่อม STE (Complete Load Regulator, Regulation Box for Alternator Excitation) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/6/2564 14:57:13
6,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035081

ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/5/2564 14:41:29
3,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034769

จัดซื้อ Complete rod with cap comprising Item. 52a Part No. 150 212 (5 Items ต่อ Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/5/2564 8:49:36
1,420,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034804

จัดซื้อ ถังขยายห้องรังผึ้งรถจักร ALSTHOM (1 Set. ประกอบด้วย ถังขยายห้องรังผึ้ง จำนวน 2 ถัง) วัสดุสแตนเลสหนา 3 มม. ปริมาตร 95 ลิตร/ถัง จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2564 16:07:36
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034795

จัดซื้อ เก้าอี้พนักงานขับรถจักร ALSTHOM จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2564 15:34:55
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034969

ซื้อ ชุดอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูขึ้นลงรถ บชท.ป. (Door Engine Complete Set) จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:24:12
998,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035053

ซื้อ Outer Spring และ Inner Spring for Damping สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 850 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:07:39
2,079,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034973

ซื้อ Miniature Circuit Breaker และอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 9 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:24:54
1,126,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010034965

ซื้อ Check Valve for Changing Valve จำนวน 15 ชุด และ Pressure Regulating Valve จำนวน 15 ชุด สำหรับซ่อมรถ บนท.ป.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:23:44
1,225,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035047

ซื้อ Elastic Side-Bear Assembly สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 377 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2564 10:06:49
1,753,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P64010035092

จ้างตรวจ-เติมน้ำมันหล่อลื่นรถจักรที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/8/2564 15:07:06
1,600,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64010035091

จ้างเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 15:48:22
3,288,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64010035162

ว่าจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ทำการหน่วย 10 สุราษฎร์ธานี ที่ทำการ พตร.รท. บ้านพักรันนิ่งรูม และงานอื่นๆ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2564 15:28:20
886,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64020019097

จัดซื้อชุดปฏิบัติงานความปลอดภัย จำนวน 500 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/2/2564 10:05:40
800,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120011850

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก (อาคาร คสล. ๑ แถว ๖ ห้อง) ตอนนายตรวจทางธนบุรี จำนวน ๑ หลัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:12:51
12,848,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64030004691

โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินภาพรวมต้นทุนและรายได้ของการลงทุนด้านรถจักร รถดีเซลรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา - ประกาศวันที่ 9/3/2564 13:14:04
940,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120011824

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก (อาคาร คสล. ๑ แถว ๖ ห้อง) ตอนนายตรวจทางบางซื่อ จำนวน ๑ หลัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:00:38
19,997,000.00
มีนาคม - 2564    
    P๖๔๐๒๐๐๑๙๓๙๒

จ้างทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน ๑๒ สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/2/2564 9:50:31
264,000,000.00
มีนาคม - 2564    
    P๖๔๐๒๐๐๑๙๓๙๔

จ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่บริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน ๑๒ สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/2/2564 9:49:37
174,000,000.00
มีนาคม - 2564    
    P๖๔๐๒๐๐๑๙๓๙๖

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจรบริเวณสถานีกลางบางซื่อ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/2/2564 9:48:35
87,000,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64030004523

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 747 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 177 เครื่อง รวม 2 รายการ กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 5/3/2564 10:23:47
46,569,600.00
มีนาคม - 2564    
    P64010004984

งานจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ใช้งานที่แขวงบำรงทางศรีราชา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/1/2564 17:44:19
868,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64010034895

ว่าจ้างซ่อม Valve Box ของ Compressor 243 VC (Westinghouse) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/3/2564 15:17:27
800,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120011829

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก (อาคาร คสล. ๑ แถว ๖ ห้อง) ตอนนายตรวจทางย่านพหลโยธิน จำนวน ๒ หลัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:07:47
21,159,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120011842

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก (อาคาร คสล. ๑ แถว ๖ ห้อง) ตอนนายตรวจทางศาลายา จำนวน ๑ หลัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:11:02
12,982,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120011814

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น แขวงบำรุงทางบางซื่อ จำนวน ๑ หลัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 16:49:33
9,085,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120011802

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพย์สินตั้งแต่ชั้น ๒-๔ และงานซ่อมปรับปรุงสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชั้น ๕ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/12/2563 15:48:26
15,820,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64010035107

ว่าจ้างขนส่งอะไหล่ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2564 15:10:48
1,200,000.00
มีนาคม - 2564    
    P๖๔๐๒๐๐๑๙๓๘๙

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า สายสีแดง จำนวน ๑๒ สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/2/2564 9:51:16
177,000,000.00
มีนาคม - 2564    
    P๖๔๐๒๐๐๑๙๓๙๘

จ้างทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณสถานีกลางบางซื่อ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/2/2564 9:47:16
135,000,000.00
มีนาคม - 2564    
    P๖๔๐๒๐๐๑๙๔๐๑

จ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/2/2564 9:45:58
72,000,000.00
มีนาคม - 2564    
    P63120038248

โครงการประเมินค่างาน ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ประกาศวันที่ 25/12/2563 11:10:48
14,400,000.00
มีนาคม - 2564    
    P64040010763

จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการและส่วนควบ ห้อง 318 ตึกบัญชาการ ชั้น 3

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/4/2564 10:32:40
1,877,800.00
เมษายน - 2564    
    P63080001720

งานจัดซื้อ Geogrid เพื่อซ่อมบำรุงพื้นทางอ่อนในจุดที่หน่วย สบง. เข้าดำเนินการล้างหิน ใช้งานที่แขวงบำรุงทางอยุธยา ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/4/2564 14:38:02
13,769,000.00
เมษายน - 2564    
    P64040001591

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำฝนปนเปื้อนน้ำมันป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างอาคารโรงล้าง โรงคลุมที่จอดรถ และปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณย่านรถจักรดีเซลบางซื่อ (สบซ.บซ.) และงานก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อมรถจักรบางซื่อด้านทิศใต้ จำนวน ๑ งาน (สบซ.บซ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/4/2564 14:14:03
149,950,000.00
เมษายน - 2564    
    P64040001592

งานก่อสร้างโรงคลุมที่จอดรถ เก็บรถปั้นจั่นช่วยอันตราย ที่ย่านสถานีบางซื่อ จำนวน ๑ งาน (สรจ.บซ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/4/2564 14:15:57
2,980,000.00
เมษายน - 2564    
    P64010034728

ว่าจ้างถอดปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 3,600 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/3/2564 11:03:31
1,980,000.00
เมษายน - 2564    
    P64030033338

ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ รวม ๖ รายการ จำนวน ๑๖ คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 7/4/2564 10:30:13
13,977,400.00
เมษายน - 2564    
    P64040014183

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผล (Notebook) จำนวน 130 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลที่ 1 (Desktop) พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 472 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 4 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 23/4/2564 14:20:32
2,193,500.00
เมษายน - 2564    
    P64010035106

ว่าจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นโรงซ่อมรถจักรดีเซลบางซื่อและโรงซ่อมศรีราชา ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/4/2564 14:06:34
3,400,000.00
เมษายน - 2564    
    P64050013671

จัดซื้อ Complete Set of Crankshaft สำหนับ Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/9/2564 12:54:12
6,200,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013658

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855-R1 และรุ่น N855-R2 สำหรับใช้งานกับรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 87 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 14:54:44
12,200,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013663

จัดซื้อ Propeller Shaft รุ่นเพลาสั้น สำหรับซ่อม Bevel Gear รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน 6 Sets. โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/7/2564 14:16:47
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64030030176

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 (แผนฟื้นฟูแห่งประเทศไทย)

สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา - ประกาศวันที่ 1/4/2564 10:57:32
42,000,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64040013366

ห่วงหนังทางสะดวก จำนวน 5,000 อัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 28/4/2564 7:31:02
1,765,500.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64010035154

ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่ทำการและโรงซ่อมหน่วย 10 อุบลราชธานีและห้องพักพนักงานรถจักรที่อุบลราชธานี ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/5/2564 16:07:57
2,067,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013665

จัดซื้อ Big End Bolt สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/8/2564 9:20:39
2,500,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64040019357

จ้างซัก อบ รีดผ้า ของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ระยะเวลา 12 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 5/5/2564 9:09:51
850,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013669

จัดซื้อ Sump Part No. 130 772 สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 15 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/9/2564 12:38:50
12,000,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013680

จัดซื้อ ROLLER BEARING SKF, NUP312-M-C4/VA 301 or FAG No.NUP 312 E.M1.C4.F1 or equivalent สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 96 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2564 8:50:49
800,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013676

จัดซื้อ Valve Spring, Cylinder และ Shaft Sealing Ring สำหรับซ่อม Compressor VAC3 และ Knorr Air Compressor Type VV450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/8/2564 17:39:20
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013661

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KTA-50L สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA และ HITACHI จำนวน ๑๔ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/8/2564 17:26:41
12,400,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013686

จัดซื้อ Electric Motor AG 112 MY สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 15:38:29
2,500,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013660

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-38L สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 27 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/8/2564 17:10:26
12,400,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013689

จัดซื้อ Drain Cock G1/2 นิ้ว และ Isolating Cock ขนาด G3/8 นิ้ว , G1/2 นิ้ว และ G3/4 นิ้ว สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/8/2564 11:53:46
3,600,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64050013684

จัดซื้อ Starting Motor สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 71 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/8/2564 9:35:36
4,000,000.00
พฤษภาคม - 2564    
    P64040013244

แบตเตอรี่พิเศษชนิดตะกั่ว-กรด แบบ TRE8-6 ขนาด ๖ โวลท์ ความจุ ๒๐๐ แอมแปร์/ชั่วโมง ที่อัตรา ๑๐ ชั่วโมง ขั้วบวก-ลบ ชนิดขั้วแบน พร้อมประจุไฟเสร็จ จำนวน ๑,๘๐๐ หม้อ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/4/2564 14:27:17
17,237,700.00
มิถุนายน - 2564    
    P64050020684

งานซ่อมปรับปรุงรั้วแฟลตพนักงานรถไฟฯ ที่ย่านสถานีอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/5/2564 15:42:46
900,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64050020652

งานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/5/2564 15:46:43
2,186,392.00
มิถุนายน - 2564    
    P64050020638

งานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/5/2564 15:47:56
2,488,590.00
มิถุนายน - 2564    
    P64040013721

จ้างรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บังคับคดี บริเวณย่านตรงข้ามวัดเสมียนนารี จำนวน 1 โครงการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 23/4/2564 10:33:46
2,584,200.00
มิถุนายน - 2564    
    P60120039585

จ้างขนย้ายรถดีเซลราง JR Hokkaido จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 8/6/2564 11:51:25
42,500,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64060013361

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/6/2564 15:21:48
72,937,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64050020682

งานรื้อทางรถไฟเดิม ระหว่างสถานีลาดกระบัง - สถานีคลองหลวงแพ่ง ที่ กม.๒๙+๑๐๐ - ๓๑+๒๐๐ สายตะวันออก กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/5/2564 15:45:36
1,639,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64040010979

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบของโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) และทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 6/5/2564 10:30:01
335,563,632.00
มิถุนายน - 2564    
    P64050020688

งานจัดหาวัสดุบำรุงรักษาสะพาน แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/5/2564 15:39:53
637,980.00
มิถุนายน - 2564    
    P64060009881

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 18/6/2564 17:45:54
25,500,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64040013248

แบตเตอรี่พิเศษชนิดตะกั่ว-กรด แบบ 8D (8T) ขนาด 12 โวลท์ ความจุ ๒๐๐ แอมแปร์/ชั่วโมง ที่อัตรา 20 ชั่วโมง ขั้วบวก-ลบ ชนิดขั้วแบน เจาะรูขนาด ๑๐ มม.(+1,-0.5) พร้อมประจุไฟเสร็จ จำนวน ๑,๐๐๐ หม้อ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/4/2564 14:24:06
9,844,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64040013237

แบตเตอรี่พิเศษชนิดตะกั่ว-กรด แบบ TRA-๑๒ ขนาด ๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๓๒๐ แอมแปร์/ชั่วโมง ที่อัตรา ๕ ชั่วโมง พร้อมประจุไฟเสร็จ จำนวน ๕,๐๐๐ หม้อ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/4/2564 14:21:34
39,055,000.00
มิถุนายน - 2564    
    D64050424346

งานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานี ถนนเลียบทางรถไฟ และอื่นๆ ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 28/5/2564 15:18:14
43,570,000.00
มิถุนายน - 2564    
    P64070000465

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.ปพ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/9/2564 15:12:16
2,007,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000337

ซื้อ (1) Cylinder Cover ขนาด 10 นิ้ว (2) Cylinder Housing ขนาด 10 นิ้ว และ (3) Cylinder Housing ขนาด 12 นิ้ว รวม 3 รายการ รายการละ 100 อัน สำหรับซ่อมหม้อสูบ KNORR

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:35:28
5,300,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000440

จ้างซ่อม Cylinder Block เครื่องยนต์ Cummins KT38L และ KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE, GEA และ HITACHI จำนวน ๑๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/9/2564 10:09:49
2,000,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000452

จ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่นๆ ที่แขวง สรพ.ชพ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/9/2564 15:00:24
2,208,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000441

จ้างซ่อม Camshaft เครื่องยนต์ Cummins KT38L และ KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE,GEA และ HID จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/9/2564 17:26:41
1,000,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000437

จ้างซ่อม Injection Pump STANADYNE DB2635-5066 และ DB2635-5206 สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 14 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/9/2564 16:27:10
1,000,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000453

จ้างซ่อมโครงเก้าอี้สแตนเลสรถดีเซลราง HITACHI ชนิด 2 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ที่แขวง สรจ.รส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/9/2564 16:01:22
600,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000450

จ้างซ่อมวาระรถจักร รถดีเซลราง และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.กค. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/9/2564 15:15:41
2,904,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000333

ซื้อ ล้อรีดทึบ Class C สำหรับรถสินค้า จำนวน 500 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:32:38
15,000,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000438

จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร รถดีเซลรางและงานอื่นๆที่งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/9/2564 14:59:02
1,730,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000344

จ้างตรวจสอบรอยร้าวเพลาล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,500 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:05:19
8,700,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000456

จ้างยกขนย้ายและลำเลียงรถดีเซลราง NKF. จาก กม.3 6-5 ระหว่างสถานีมหาชัย-ที่หยุดรถบ้านขอม ถึงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก (ไป-กลับ) จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/9/2564 13:49:03
720,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000451

จ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่นๆ ที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2564 15:26:53
2,904,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070021766

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน ๙ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงของระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/7/2564 10:09:19
3,385,800.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070021768

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน ๙ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงของระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/7/2564 10:12:25
3,691,380.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070021760

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีต่าง ๆ ในพื้นที่สังกัดกองจัดการเดินรถเขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/7/2564 10:04:36
1,057,770.60
กรกฎาคม - 2564    
    P64070017961

งานจัดหาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้รังสียูวี (UV-C)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 19/7/2564 14:36:17
96,300,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64050013672

ซื้อVenting Valve Complete สำหรับซ่อม Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (1 ชุด ประกอบด้วย 16 รายการ) จำนวน 150 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2564 13:51:21
1,900,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64010034891

ว่าจ้างซ่อม Bevel Gear (HT/LT) รจ. ALS จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/7/2564 12:37:48
2,400,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000325

ซื้อ TAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS B ขนาด 4.1/4" x 8" จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:32:05
7,500,000.00
กรกฎาคม - 2564    
     P64070021762

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีต่าง ๆ ในพื้นที่สังกัดกองจัดการเดินรถเขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/7/2564 10:07:43
891,989.40
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000461

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่นๆ ที่ สซร.สม./ บ้านแหลม ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/8/2564 16:20:34
4,013,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070007698

จ้างทำความสะอาดสถานีกลางบางซื่อ สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน อย่างไม่เป็นทางการ (Soft opening)

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 12/7/2564 18:33:07
486,900.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000455

จ้างซ่อมวาระรถดีเซลรางและงานอื่น ๆ ที่ สซร.สม. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/8/2564 13:39:43
1,478,815.36
กรกฎาคม - 2564    
    P64070007695

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีกลางบางซื่อ สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน อย่างไม่เป็นทางการ (Soft opening)

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 12/7/2564 18:32:02
877,800.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000459

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน ของรถโดยสารปรับอากาศ ที่แขวง สรจ.หใ. ระยะเวลา 24 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/8/2564 13:57:20
1,728,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64050013662

ซื้อDrive Shaft สำหรับซ่อม Fuel Injection Pump Drive เครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/7/2564 10:25:10
2,000,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000341

ซื้อ Washer BG ขนาด 10 นิ้ว และขนาด 12 นิ้ว และลูกสูบหม้อลมอัด ขนาด 10 นิ้ว และขนาด 12 นิ้ว รวมจำนวน 4 รายการ (รายการละ 100 อัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:27:23
1,700,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000446

ซื้อ อุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแคร่ Pennsylvania จำนวน 6 คัน (คันละ 13 Item) ที่แขวงโรงงานทุ่งสง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:31:18
1,908,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000335

ซื้อ Wheel Set สำหรับรถโดยสาร บนท. จำนวน 112 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:29:47
19,040,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000332

ซื้อ ตลับลูกปืน Axle Bearing BT2-8690D-01 สำหรับรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 115 คัน จำนวน 200 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:29:13
13,322,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000330

ซื้อ แหวนบังคับปลอกล้อรถพ่วง จำนวน 5,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:28:42
6,500,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64060021787

โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 18/6/2564 18:06:25
4,560,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070000329

ซื้อ กลอนบานกระจกหน้าต่างด้านซ้ายและด้านขวา อย่างละ 1,000 อัน สำหรับใช้กับรถโดยสาร บชส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/9/2564 17:26:36
800,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070007512

โครงการจ้างผู้สอบบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 8/7/2564 12:06:32
5,000,000.00
กรกฎาคม - 2564    
    P64070021771

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรบริเวณสถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/7/2564 10:13:44
1,160,600.00
สิงหาคม - 2564    
    P64070021773

จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 23/7/2564 10:14:57
1,352,900.00
สิงหาคม - 2564    
    P63100069076

Center Pivot Support Rubber สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 180 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/8/2564 15:52:23
600,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64040020822

งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า (Project Management Consultant: PMC)

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 30/4/2564 10:54:05
14,478,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64040020212

งานจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า (Train Tracking and Freight Management System)

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 30/4/2564 10:31:20
950,000,000.00
สิงหาคม - 2564    
    D64080151958

งานจัดซื้อ geogrid เพื่อซ่อมบำรุงทางพื้นอ่อนในจุดที่หน่วย สบง.เข้าดำเนินการล้างหิน ใช้งานที่แขวงบำรุงทางอยุธายา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 9/8/2564 15:30:59
13,769,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080033845

งานปรับปรุงผิวจราจรถนนกำแพงเพชร ๗ กม.๙/๑-๙ (ด้านซ้ายทาง) บริเวณสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/8/2564 14:28:44
1,592,995.30
สิงหาคม - 2564    
    P64080023832

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผล (Notebook) จำนวน 130 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลที่ 1 (Desktop) พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 472 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 24/8/2564 14:57:35
2,193,500.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080013777

จ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 11/8/2564 12:06:32
1,131,000,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080013507

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกั้น ยี่ห้อ Frauscher จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/8/2564 11:09:29
2,599,900.00
สิงหาคม - 2564    
    P64087466118

Cover of Compressor (2 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/8/2564 14:16:33
520,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080033847

งานจัดซื้อหินโรยทางพร้อมค่าขนส่งและงานตักหินขึ้นตู้รถไฟ ในแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/8/2564 14:33:49
12,500,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080013676

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนน ยี่ห้อ Tiefenbach จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/8/2564 11:10:31
2,106,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080037030

จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 27/8/2564 17:23:24
2,387,600.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080013687

งานจัดซื้ออุปกรณ์ Rader Sensor ยี่ห้อ Banner ตรวจสอบขบวนรถไฟ (โครงการไฟกระพริบ) จำนวน 50 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/8/2564 11:11:17
3,330,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080013695

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงงาน - คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ, อาคารควบคุมระบบอาณััติสัญญาณทางไกล กม.11 อาคารที่ทำการฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และบริเวณคลังพัสดุ (ST1) เชียงราก รวม 4 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/8/2564 11:11:57
2,900,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080013704

จ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 11/8/2564 12:05:28
1,604,000,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64080033850

งานจ้างผลิตชุดตะเฆ่ ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/8/2564 14:35:32
17,220,000.00
สิงหาคม - 2564    
    P64070017596

จัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 32 ตัว

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/7/2564 10:26:25
950,000.00
กันยายน - 2564    
    P64090053519

ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้จากพื้นที่ส่วนของลานจอดรถที่สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 23/9/2564 10:27:43
128,640,000.00
กันยายน - 2564    
    P64090044268

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ประจำปี 2563 และ 2564

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/9/2564 9:42:14
2,828,600.00
กันยายน - 2564    
    P64090044609

เครื่องพิมพ์แผนที่ระบบ Multifunction

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:26:58
2,900,000.00
กันยายน - 2564    
    P64090011790

แบบพิมพ์ฯ จำนวน 6รายการ พก.055,056,057,059,062,070/64

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:33:19
427,600.00
กันยายน - 2564    
    P64090011776

แบบพิมพ์ฯ จำนวน 5 รายการ พก.054,065,071,072,073/64

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:34:04
625,800.00
กันยายน - 2564    
    P64090011762

ซองสีน้ำตาล และซองสีขาว จำนวน 3 รายการ พก. 053,060,061/64

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:34:30
135,800.00
กันยายน - 2564    
    P64090011737

ธงสัญญาณสีแดง และธงสัญญาณสีเขียว จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:35:48
118,800.00
กันยายน - 2564    
    P64050013679

จัดซื้อ Impeller Partition Wall และ Sealing Bush Kit อะไหล่สำหรับซ่อม BBC Turbocharger เครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/9/2564 10:29:05
1,200,000.00
กันยายน - 2564    
    P64070000442

ว่าจ้างล้าง ตรวจ ประกอบ พันฉนวนกันความร้อนท่อไอเสียเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2564 14:53:04
1,000,000.00
กันยายน - 2564    
    P64080040766

งานก่อสร้างขยายทางตันที่ ๓ และ ๗ ย่านสถานีหินลับ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 30/8/2564 14:40:10
10,283,269.53
กันยายน - 2564    
    P64010034790

Double Check Valve Complete (7 Items/Set) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/9/2564 14:17:12
800,000.00
กันยายน - 2564    
    P64090011745

แบบพิมพ์ฯ จำนวน 2 รายการ พก.067,068/64

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/9/2564 14:35:18
223,100.00
กันยายน - 2564