ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 5 ประกาศ |
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.สค.3320/94/2564
14 ตุลาคม 2564
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.สค.3320/93/2564
14 ตุลาคม 2564
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/1257/2564
14 ตุลาคม 2564
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
บส.62/6129/2564
20 กันยายน 2564
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1732/7/053/2564
30 สิงหาคม 2564
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 5 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ