ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 4 ประกาศ |
วันที่ 26 กันยายน 2564
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.62/6129/2564
20 กันยายน 2564
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.สค.3320/82/2564
9 กันยายน 2564
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.สค.3320/77/2564
3 กันยายน 2564
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1732/7/053/2564
30 สิงหาคม 2564
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 4 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ