ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 21 ประกาศ |
วันที่ 20 กันยายน 2564
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/388/2564
17 กันยายน 2564
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1730/7/819/2564
16 กันยายน 2564
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/368/64
15 กันยายน 2564
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จด.2/192/64
15 กันยายน 2564
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.2/388/64
15 กันยายน 2564
27
ยกเลิกประกาศ
6
รฟ.พซ./จซ.2/381/64
15 กันยายน 2564
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จด.2/180/64
15 กันยายน 2564
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จด.1/028/64
15 กันยายน 2564
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
พด./ปซ.640049
14 กันยายน 2564
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1021/5/ท.10/2565
13 กันยายน 2564
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1021/5/ท.09/2565
13 กันยายน 2564
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.2/181/64
10 กันยายน 2564
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1022/7/อ.09/2564
9 กันยายน 2564
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1022/7/อ.07/2564
9 กันยายน 2564
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1022/7/อ.08/2564
9 กันยายน 2564
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1021/5/ท.06/2565
9 กันยายน 2564
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1021/5/ท.05/2565
9 กันยายน 2564
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.04/2565
9 กันยายน 2564
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.พซ./จด.2/184/64
8 กันยายน 2564
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1021/5/ท.07/2565
6 กันยายน 2564
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.พซ./จด.2/174/64
3 กันยายน 2564
114
ยกเลิกประกาศ
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 19 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ