ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 30 ประกาศ |
วันที่ 26 กันยายน 2564
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1620/5/ท.07/2564
23 กันยายน 2564
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/403/64
23 กันยายน 2564
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จด.2/198/64
23 กันยายน 2564
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.1/008/64
23 กันยายน 2564
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.1/029/64
23 กันยายน 2564
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/408/64
23 กันยายน 2564
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
พด.ปซ.640052
22 กันยายน 2564
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จด.2/208/64
22 กันยายน 2564
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.พซ./จด.2/207/64
22 กันยายน 2564
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จด.2/145/64
22 กันยายน 2564
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.2/404/64
22 กันยายน 2564
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.2/205/64
21 กันยายน 2564
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จด.2/201/64
21 กันยายน 2564
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ปจ.640051
20 กันยายน 2564
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ./จด.2/199/64
20 กันยายน 2564
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1022/7/อ.11/2564
20 กันยายน 2564
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1022/7/อ.10/2564
20 กันยายน 2564
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.พซ./จซ.2/388/2564
17 กันยายน 2564
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1730/7/819/2564
16 กันยายน 2564
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.พซ./จด.1/028/64
15 กันยายน 2564
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
พด./ปซ.640049
14 กันยายน 2564
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1021/5/ท.10/2565
13 กันยายน 2564
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1021/5/ท.09/2565
13 กันยายน 2564
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1022/7/อ.09/2564
9 กันยายน 2564
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1022/7/อ.07/2564
9 กันยายน 2564
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1022/7/อ.08/2564
9 กันยายน 2564
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1021/5/ท.06/2565
9 กันยายน 2564
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1021/5/ท.05/2565
9 กันยายน 2564
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1021/5/ท.04/2565
9 กันยายน 2564
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.พซ./จด.2/184/64
8 กันยายน 2564
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 30 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ