ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ยกเลิก

ประกาศ  103  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
1 ก.ย. 64
8,194,000.00    
23
ยกเลิก
2
1 ก.ย. 64
8,677,000.00    
41
ยกเลิก
3
20 ส.ค. 64
8,995,000.00    
21
ยกเลิก
4
13 ส.ค. 64
3,311,280.00    
2
ยกเลิก
5
2 ก.ค. 64
8,000,000.00    
62
ยกเลิก
6
4 มิ.ย. 64
7,875,000.00    
15
ยกเลิก
7
20 พ.ค. 64
43,392,780.00    
296
ยกเลิก
8
19 ม.ค. 64
11,755,200.00    
15
ยกเลิก
9
18 ม.ค. 64
40,930,000.00    
363
ยกเลิก
10
9 ธ.ค. 63
45,000,000.00    
138
ยกเลิก
11
16 พ.ย. 63
11,050,900.00    
243
ยกเลิก
12
2 พ.ย. 63
65,682,000.00    
12
ยกเลิก
13
2 พ.ย. 63
65,682,000.00    
3
ยกเลิก
14
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
6
ยกเลิก
15
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
5
ยกเลิก
16
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
4
ยกเลิก
17
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
2
ยกเลิก
18
1 ต.ค. 63
21,302,000.00    
21
ยกเลิก
19
22 ก.ย. 63
27,022,400.00    
151
ยกเลิก
20
21 ก.ย. 63
18,000,000.00    
87
ยกเลิก
21
21 ก.ย. 63
15,000,000.00    
96
ยกเลิก
22
21 ก.ย. 63
15,000,000.00    
38
ยกเลิก
23
21 ก.ย. 63
17,775,800.00    
23
ยกเลิก
24
29 ก.ค. 63
56,430,000.00    
24
ยกเลิก
25
1 มิ.ย. 63
15,000,000.00    
39
ยกเลิก
26
18 มี.ค. 63
10,503,000.00    
11
ยกเลิก
27
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
10
ยกเลิก
28
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
16
ยกเลิก
29
24 ม.ค. 63
193,000,000.00    
282
ยกเลิก
30
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
11
ยกเลิก
31
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
20
ยกเลิก
32
12 พ.ย. 62
199,000,000.00    
10
ยกเลิก
33
7 พ.ย. 62
119,999,532.40    
59
ยกเลิก
34
16 ต.ค. 62
14,000,000.00    
19
ยกเลิก
35
30 ส.ค. 62
9,603,600.00    
10
ยกเลิก
36
27 ส.ค. 62
9,360,000.00    
11
ยกเลิก
37
16 ส.ค. 62
11,021,000.00    
22
ยกเลิก
38
2 ก.ค. 62
5,989,000.00    
7
ยกเลิก
39
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
197
ยกเลิก
40
28 พ.ค. 62
6,252,000.00    
63
ยกเลิก
41
22 พ.ค. 62
59,600,000.00    
9
ยกเลิก
42
13 พ.ค. 62
685,550,000.00    
126
ยกเลิก
43
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
17
ยกเลิก
44
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
58
ยกเลิก
45
21 มี.ค. 62
5,320,000.00    
24
ยกเลิก
46
11 มี.ค. 62
12,000,000.00    
118
ยกเลิก
47
5 มี.ค. 62
2,782,843,000.00    
376
ยกเลิก
48
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
8
ยกเลิก
49
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
40
ยกเลิก
50
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
11,170,855,000.00    
1680
ยกเลิก
51
28 ม.ค. 62
24,997,000.00    
40
ยกเลิก
52
26 ต.ค. 61
1,610,000.00    
117
ยกเลิก
53
12 ต.ค. 61
6,562,500,000.00    
67
ยกเลิก
54
24 ก.ย. 61
36,090,000.00    
132
ยกเลิก
55
12 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
70
ยกเลิก
56
12 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
21
ยกเลิก
57
11 เม.ย. 60
7,237,000.00    
53
ยกเลิก
58
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
27
ยกเลิก
59
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
27
ยกเลิก
60
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
26
ยกเลิก
61
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
30
ยกเลิก
62
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
3108
ยกเลิก
63
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
166
ยกเลิก
64
15 มี.ค. 60
17,612,200.00    
223
ยกเลิก
65
9 มี.ค. 60
98,429,300.00    
267
ยกเลิก
66
25 ม.ค. 60
15,906,192.00    
41
ยกเลิก
67
23 พ.ย. 59
79,046,250.00    
48
ยกเลิก
68
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
55
ยกเลิก
69
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
28
ยกเลิก
70
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
28
ยกเลิก
71
27 ก.ค. 59
30,833,268.00    
46
ยกเลิก
72
13 ก.ค. 59
10,801,000.00    
136
ยกเลิก
73
13 ก.ค. 59
3,387,100.00    
97
ยกเลิก
74
14 ก.ย. 58
38,965,000.00    
113
ยกเลิก
75
4 ส.ค. 57
46,056,700.00    
107
ยกเลิก
76
22 พ.ย. 56
621,063,070.00    
293
ยกเลิก
77
22 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
437
ยกเลิก
78
22 ส.ค. 56
13,585,000.00    
89
ยกเลิก
79
4 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
109
ยกเลิก
80
21 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
542
ยกเลิก
81
22 เม.ย. 56
1,890,000.00    
135
ยกเลิก
82
18 มี.ค. 56
75,946,000.00    
337
ยกเลิก
83
13 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
485
ยกเลิก
84
31 ม.ค. 56
2,286,700.00    
101
ยกเลิก
85
21 ม.ค. 56
4,719,000,000.00    
178
ยกเลิก
86
18 ก.ย. 55
38,000,000.00    
197
ยกเลิก
87
11 ก.ค. 55
2,869,000.00    
161
ยกเลิก
88
10 ก.ค. 55
684,000,000.00    
217
ยกเลิก
89
10 ก.ค. 55
227,500,000.00    
205
ยกเลิก
90
21 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
120
ยกเลิก
91
8 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
99
ยกเลิก
92
8 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
85
ยกเลิก
93
8 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
159
ยกเลิก
94
8 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
126
ยกเลิก
95
8 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
79
ยกเลิก
96
28 พ.ค. 55
2,555,040.00    
139
ยกเลิก
97
28 พ.ค. 55
9,978,700.00    
178
ยกเลิก
98
24 พ.ค. 55
2,555,040.00    
135
ยกเลิก
99
24 พ.ค. 55
9,978,700.00    
121
ยกเลิก
100
24 ก.พ. 55
5,580,000.00    
128
ยกเลิก
101
16 ม.ค. 55
12,946,662.00    
290
ยกเลิก
102
2 พ.ย. 54
109,592,971.66    
169
ยกเลิก
103
14 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
120
ยกเลิก