ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  102  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14/09/2564
43,392,780.00    
32
ฉบับปรับปรุง
2
05/08/2564
167,890,000.00    
134
ฉบับปรับปรุง
3
21/07/2564
13,866,800.00    
45
ฉบับปรับปรุง
4
25/06/2564
2,200,000.00    
53
ฉบับปรับปรุง
5
24/06/2564
36,867,600.00    
48
ฉบับปรับปรุง
6
20/05/2564
176,700,000.00    
187
ฉบับปรับปรุง
7
20/05/2564
81,400,000.00    
225
ฉบับปรับปรุง
8
27/04/2564
182,326,000.00    
658
ฉบับปรับปรุง
9
08/04/2564
30,720,000.00    
145
ฉบับปรับปรุง
10
25/03/2564
10,192,400.00    
100
ฉบับปรับปรุง
11
17/03/2564
6,435,000.00    
96
ฉบับปรับปรุง
12
01/03/2564
12,358,500.00    
327
ฉบับปรับปรุง
13
15/02/2564
17,550,000.00    
186
ฉบับปรับปรุง
14
05/02/2564
28,333,930,000.00    
3927
ฉบับปรับปรุง
15
05/02/2564
27,123,620,000.00    
4350
ฉบับปรับปรุง
16
03/02/2564
15,408,000.00    
139
ฉบับปรับปรุง
17
13/01/2564
19,406,310,000.00    
2355
ฉบับปรับปรุง
18
13/01/2564
26,913,780,000.00    
2095
ฉบับปรับปรุง
19
13/01/2564
26,599,160,000.00    
3716
ฉบับปรับปรุง
20
22/12/2563
27,022,400.00    
282
ฉบับปรับปรุง
21
21/12/2563
195,000,000.00    
1828
ฉบับปรับปรุง
22
02/12/2563
17,160,000.00    
198
ฉบับปรับปรุง
23
01/12/2563
11,000,000.00    
74
ฉบับปรับปรุง
24
24/11/2563
4,400,000.00    
91
ฉบับปรับปรุง
25
06/11/2563
491,853,000.00    
800
ฉบับปรับปรุง
26
26/10/2563
1,670,400,000.00    
2217
ฉบับปรับปรุง
27
12/10/2563
14,264,000.00    
49
ฉบับปรับปรุง
28
09/10/2563
19,105,000.00    
24
ฉบับปรับปรุง
29
09/10/2563
23,177,000.00    
20
ฉบับปรับปรุง
30
09/10/2563
12,437,000.00    
22
ฉบับปรับปรุง
31
09/10/2563
13,060,000.00    
24
ฉบับปรับปรุง
32
21/09/2563
18,000,000.00    
25
ฉบับปรับปรุง
33
26/08/2563
9,202,000.00    
120
ฉบับปรับปรุง
34
20/08/2563
777,000,000.00    
2331
ฉบับปรับปรุง
35
31/07/2563
18,100,000.00    
473
ฉบับปรับปรุง
36
30/07/2563
11,999,974.00    
353
ฉบับปรับปรุง
37
22/07/2563
15,000,000.00    
312
ฉบับปรับปรุง
38
30/06/2563
8,220,000.00    
264
ฉบับปรับปรุง
39
25/05/2563
3,598,000.00    
272
ฉบับปรับปรุง
40
12/05/2563
56,430,000.00    
344
ฉบับปรับปรุง
41
30/04/2563
25,000,000.00    
246
ฉบับปรับปรุง
42
09/04/2563
24,150,000.00    
199
ฉบับปรับปรุง
43
09/04/2563
15,300,000.00    
155
ฉบับปรับปรุง
44
09/04/2563
14,576,800.00    
125
ฉบับปรับปรุง
45
08/04/2563
23,437,000.00    
278
ฉบับปรับปรุง
46
02/04/2563
617,170,000.00    
641
ฉบับปรับปรุง
47
30/03/2563
303,895,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
48
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2563
7,664,629,000.00    
1538
ฉบับปรับปรุง
49
26/02/2563
12,457,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
50
21/02/2563
63,570,000.00    
193
ฉบับปรับปรุง
51
06/01/2563
2,782,000.00    
132
ฉบับปรับปรุง
52
02/12/2562
303,895,000.00    
299
ฉบับปรับปรุง
53
22/11/2562
23,824,600.00    
439
ฉบับปรับปรุง
54
21/10/2562
47,000,000.00    
573
ฉบับปรับปรุง
55
10/09/2562
18,679,000.00    
253
ฉบับปรับปรุง
56
14/08/2562
9,720,000.00    
156
ฉบับปรับปรุง
57
14/08/2562
1,650,000.00    
150
ฉบับปรับปรุง
58
13/08/2562
48,600,000.00    
268
ฉบับปรับปรุง
59
02/08/2562
9,343,000.00    
111
ฉบับปรับปรุง
60
30/07/2562
35,130,240.00    
208
ฉบับปรับปรุง
61
26/07/2562
94,500,000.00    
481
ฉบับปรับปรุง
62
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2562
10,421,014,000.00    
1626
ฉบับปรับปรุง
63
19/07/2562
6,562,500,000.00    
2724
ฉบับปรับปรุง
64
12/07/2562
13,000,000.00    
121
ฉบับปรับปรุง
65
20/06/2562
7,843,000.00    
89
ฉบับปรับปรุง
66
04/06/2562
498,485,000.00    
1203
ฉบับปรับปรุง
67
31/05/2562
6,860,840.00    
137
ฉบับปรับปรุง
68
16/05/2562
39,418,562.57    
195
ฉบับปรับปรุง
69
03/05/2562
17,750,000.00    
155
ฉบับปรับปรุง
70
30/04/2562
2,782,843,000.00    
1693
ฉบับปรับปรุง
71
29/04/2562
2,460,638,000.00    
1729
ฉบับปรับปรุง
72
29/04/2562
25,000,000.00    
227
ฉบับปรับปรุง
73
29/04/2562
6,250,650,000.00    
3063
ฉบับปรับปรุง
74
23/04/2562
931,100,000.00    
1227
ฉบับปรับปรุง
75
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3612
ฉบับปรับปรุง
76
21/03/2562
11,250,976,000.00    
570
ฉบับปรับปรุง
77
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
1904
ฉบับปรับปรุง
78
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
1930
ฉบับปรับปรุง
79
08/01/2562
41,860,000.00    
273
ฉบับปรับปรุง
80
25/12/2561
212,455,000.00    
260
ฉบับปรับปรุง
81
25/12/2561
27,206,000.00    
127
ฉบับปรับปรุง
82
24/12/2561
232,362,000.00    
124
ฉบับปรับปรุง
83
24/12/2561
176,087,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
84
19/12/2561
77,963,000.00    
399
ฉบับปรับปรุง
85
17/12/2561
82,069,000.00    
725
ฉบับปรับปรุง
86
12/12/2561
5,744,990.50    
110
ฉบับปรับปรุง
87
11/12/2561
94,500,000.00    
590
ฉบับปรับปรุง
88
29/11/2561
151,680,000.00    
776
ฉบับปรับปรุง
89
19/11/2561
7,300,000.00    
112
ฉบับปรับปรุง
90
19/11/2561
22,427,275.20    
263
ฉบับปรับปรุง
91
16/10/2561
11,556,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
92
17/09/2561
10,939,462.00    
285
ฉบับปรับปรุง
93
01/08/2561
18,210,300.00    
230
ฉบับปรับปรุง
94
24/07/2561
23,527,000.00    
83
ฉบับปรับปรุง
95
19/07/2561
8,739,760.00    
286
ฉบับปรับปรุง
96
13/06/2561
54,257,000.00    
237
ฉบับปรับปรุง
97
05/03/2561
2,496,000.00    
68
ฉบับปรับปรุง
98
06/02/2561
35,107,000.00    
302
ฉบับปรับปรุง
99
05/02/2561
9,590,000.00    
215
ฉบับปรับปรุง
100
22/01/2561
9,658,000.00    
222
ฉบับปรับปรุง
101
18/01/2561
9,709,000.00    
222
ฉบับปรับปรุง
102
17/01/2561
9,716,000.00    
224
ฉบับปรับปรุง