ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  307  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
11 ต.ค. 64
15 ต.ค. 64
54,725,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
8 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64
8,677,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
8 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64
8,194,000.00    
21
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
8 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64
82,266,700.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
8 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64
194,230,928.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
8 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64
105,466,510.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
7 ต.ค. 64
12 ต.ค. 64
45,320,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
6 ต.ค. 64
11 ต.ค. 64
4,625,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
4 ต.ค. 64
11 ต.ค. 64
12,452,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
30 ก.ย. 64
5 ต.ค. 64
132,920,700.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
30 ก.ย. 64
5 ต.ค. 64
69,828,400.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
29 ก.ย. 64
4 ต.ค. 64
35,000,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
27 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
11,847,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
27 ก.ย. 64
01 ต.ค. 64
949,980,597.38    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้าจำนวน 3 แห่ง 1. อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง(อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) 3. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง)
23 ก.ย. 64
29 ก.ย. 64
6,334,400.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
16 ก.ย. 64
21 ก.ย. 64
54,871,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
15 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64
31,263,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
15 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64
31,644,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
15 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64
27,349,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
13 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64
12,520,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
13 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64
11,850,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
10 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
8,194,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
10 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
8,677,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
7 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64
21,712,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
7 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64
13,051,800.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
2 ก.ย. 64
7 ก.ย. 64
15,447,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
31 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64
10,500,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
31 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64
10,792,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
30 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64
25,490,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
30 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64
28,517,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
30 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64
29,153,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
20 ส.ค. 64
25 ส.ค. 64
14,700,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
20 ส.ค. 64
25 ส.ค. 64
8,995,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
20 ส.ค. 64
25 ส.ค. 64
24,047,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
   งาน รักษาความสะอาดและงานอื่นๆ บริเวณตึกบัญชาการ ตึกพัสดุ อาคารสื่อสาร อาคารบริหารทรัพย์สิน อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์ อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุ สวนหย่อมหน้าตึกบัญชาการ ข้างตึกบัญชาการ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
19 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
5,907,115.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
19 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
5,302,973.00    
21
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
17 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64
194,230,928.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
17 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64
82,266,700.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
16 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64
27,829,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
16 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64
11,192,600.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
13 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
5,432,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
13 ส.ค. 64
18 ส.ค. 64
3,311,280.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
10 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64
58,344,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
10 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64
60,708,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
9 ส.ค. 64
17 ส.ค. 64
13,747,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
2 ก.ค. 64
7 ก.ค. 64
16,146,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
14 มิ.ย. 64
17 มิ.ย. 64
31,577,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
10 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
17,965,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
10 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
15,998,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
10 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
22,115,600.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
4 มิ.ย. 64
9 มิ.ย. 64
7,875,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
6 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
8,500,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
30 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
198,816,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
30 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
128,304,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
1 เม.ย. 64
07 เม.ย. 64
104,600,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
19 มี.ค. 64
24 มี.ค. 64
6,370,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
19 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
18,076,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
17 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64
23,575,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
15 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64
8,993,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
26 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64
5,156,300.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
20 ม.ค. 64
25 ม.ค. 64
7,400,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
19 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64
11,755,200.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
23 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
8,999,800.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
13 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
224,100,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
3 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
6,939,159.72    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
27 ต.ค. 63
05 พ.ย. 2563
51,297,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
27 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63
8,853,562.53    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
22 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63
10,198,300.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
17 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
11,050,900.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
15 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
70,250,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
15 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
7,463,090.20    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
5,743,878.88    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
1 ต.ค. 63
06 ต.ค. 63
14,700,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
1 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
21,670,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
30 ก.ย. 63
5 ต.ค. 63
17,775,800.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
30 ก.ย. 63
6 ต.ค. 63
11,121,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
23 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
21,670,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
22 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
71,633,200.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
14 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63
2,021,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
31 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
5,943,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
1391
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
509
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
629
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
578
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
681
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
557
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1109
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
913
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
2010
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
932
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1490
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
484
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
1167
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1354
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1829
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
568
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ