ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  294  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้าจำนวน 3 แห่ง 1. อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง(อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) 3. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง)
23 ก.ย. 64
29 ก.ย. 64
6,334,400.00    
4
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
16 ก.ย. 64
21 ก.ย. 64
54,871,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
15 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64
31,263,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
15 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64
31,644,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
15 ก.ย. 64
20 ก.ย. 64
27,349,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
13 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64
12,520,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
13 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64
11,850,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
10 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
8,194,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
10 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
8,677,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
7 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64
21,712,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
7 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64
13,051,800.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
2 ก.ย. 64
7 ก.ย. 64
15,447,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
31 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64
10,500,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
31 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64
10,792,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
30 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64
25,490,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
30 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64
28,517,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
30 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64
29,153,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
20 ส.ค. 64
25 ส.ค. 64
14,700,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
20 ส.ค. 64
25 ส.ค. 64
8,995,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
20 ส.ค. 64
25 ส.ค. 64
24,047,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
   งาน รักษาความสะอาดและงานอื่นๆ บริเวณตึกบัญชาการ ตึกพัสดุ อาคารสื่อสาร อาคารบริหารทรัพย์สิน อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์ อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุ สวนหย่อมหน้าตึกบัญชาการ ข้างตึกบัญชาการ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
19 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
5,907,115.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
19 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
5,302,973.00    
19
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
17 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64
194,230,928.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
17 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64
105,466,510.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
17 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64
82,266,700.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
16 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64
27,829,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
16 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64
11,192,600.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
13 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
5,432,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
13 ส.ค. 64
18 ส.ค. 64
3,311,280.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
10 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64
58,344,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
10 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64
60,708,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
9 ส.ค. 64
17 ส.ค. 64
13,747,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
2 ก.ค. 64
7 ก.ค. 64
16,146,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
14 มิ.ย. 64
17 มิ.ย. 64
31,577,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
10 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
17,965,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
10 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
15,998,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
10 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
22,115,600.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
4 มิ.ย. 64
9 มิ.ย. 64
7,875,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
6 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
8,500,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
30 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
198,816,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
30 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
128,304,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
1 เม.ย. 64
07 เม.ย. 64
104,600,000.00    
474
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
19 มี.ค. 64
24 มี.ค. 64
6,370,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
19 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
18,076,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
17 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64
23,575,200.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
15 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64
8,993,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
26 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64
5,156,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
20 ม.ค. 64
25 ม.ค. 64
7,400,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
19 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64
11,755,200.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
23 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
8,999,800.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
13 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
224,100,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
3 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
6,939,159.72    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
27 ต.ค. 63
05 พ.ย. 2563
51,297,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
27 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63
8,853,562.53    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
22 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63
10,198,300.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
17 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
11,050,900.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
15 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
70,250,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
15 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
7,463,090.20    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
5,743,878.88    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
1 ต.ค. 63
06 ต.ค. 63
14,700,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
1 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
21,670,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
30 ก.ย. 63
5 ต.ค. 63
17,775,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
30 ก.ย. 63
6 ต.ค. 63
11,121,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
23 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
21,670,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
22 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
71,633,200.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
14 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63
2,021,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
31 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
5,943,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
1375
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
499
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
628
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
620
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
681
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
557
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1108
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
913
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1994
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
920
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1475
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
1159
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1347
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1820
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
568
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ