ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 20 ประกาศ |
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1022/7/อ.13/2564
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๖ ห้อง (ชนิดใต้ถุนโล่ง) ที่ย่านสถานีวัฒนานคร แขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2564
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1022/7/อ.12/2564
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๖ ห้อง (ชนิดใต้ถุนโล่ง) ที่ย่านสถานีสระแก้ว แขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2564
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/443/64
15 ตุลาคม 2564
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.1/013/64
15 ตุลาคม 2564
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.1/012/64
15 ตุลาคม 2564
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.242/2564
14 ตุลาคม 2564
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.241/2564
14 ตุลาคม 2564
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จซ.2/346/64
14 ตุลาคม 2564
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.240/2564
12 ตุลาคม 2564
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จด.2/202/64
12 ตุลาคม 2564
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.2/392/64
11 ตุลาคม 2564
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ปจ.640057
8 ตุลาคม 2564
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1021/5/ท.15/2565
7 ตุลาคม 2564
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ./จซ.1/009/64
6 ตุลาคม 2564
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ./จซ.1/011/64
6 ตุลาคม 2564
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1021/5/ท.12/2565
30 กันยายน 2564
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.สค.1130/28/2564
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน ๓ แห่ง ที่ ๑.อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง (อาคาร ๓ ชั้น จำนวน ๖๖ ห้อง) ๒.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๓๑ ห้อง) ๓.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๓๑ ห้อง) ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี
30 กันยายน 2564
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.11/2565
30 กันยายน 2564
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1021/5/ท.13/2565
30 กันยายน 2564
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1021/5/ท.14/2565
30 กันยายน 2564
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 20 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ