ข้อมูลผู้ร้องเรียน
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง
      ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ , ที่อยู่ , โทรศัพท์ และ E-Mail จะถูก
   เก็บเป็นความลับ

   รับเรื่องราวร้องเรียน
   0-2621-8701ต่อ 4297

   สถิติการแนะนำ - ร้องเรียน
การแนะนำ - ร้องเรียน
1,637
 
ข้อมูลที่กำลังดำเนินการ
289
 
ข้อมูลที่เปิดอ่าน
1,379
 
ข้อมูลที่ตอบกลับ
1,338
 
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
10
 

 


หน้า
1

ถาม
เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเบอร์อะไรค่ะ?
ตอบ
01/06/2560
โทรศัพท์สายด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ 1690 โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 :: โทรศัพท์ 0-2621-8701