การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 9 [ ทั้งหมด 1,027,250 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน- ศิริราช
27 พฤศจิกายน 2555 14.00 น.
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 วญส.ที่ กส.886/118/2555 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
  • การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555  ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555
  • ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกวดราคา และรายงาน EIA เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไข และปรับเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

      บทสรุปของการดำเนินโครงการ

       ความคืบหน้าโครงการ

       ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

       สถานที่ติดต่อ
สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550