การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 71 [ ทั้งหมด 1,027,312 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
2 พฤศจิกายน 2554 15:30 น.
      ณ  วันที่ 20  ตุลาคม  2554 วญส.ที่ กส.879/118/2554 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   -  ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH. Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL
   JICA แจ้งเห็นชอบผลการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา และให้เจรจากับผู้เสนอราคาต่ำสุดต่อไปได้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   - ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) ) CH. Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL
   -  การพิจารณาเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค ผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 31 พฤษภาคม 2554 และรอการเปิดซองราคา
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   -  ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 17 มกราคม 2554 มีผู้ยื่นซอง 4 ราย ได้แก่ (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC) (2) SMCK Consortium (3) MIR Consortium (4) Samsung Consortium
   - ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกวดราคาซองที่ 1 (General Particular Qualifications)
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List จำนวน 4 ราย ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้มายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคให้พิจารณา เมื่อ 7 เมษายน 2554 จำนวน 1 ราย
  • การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 21 มิถุนายน 2554
  • ยื่นข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและการเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จ และรายงานเสนอการรถไฟฯ เมื่อ 17 ตุลาคม 2554 เพื่อรายงานขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติว่าจ้างคณะกรรมการรถไฟฯ ก่อนนำเสนอ JICA ต่อไป
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเมื่อ 10 มีนาคม 2554 ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List)
  • มีบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผลงานและ ประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 18 เมษายน 2554 รวม 3 ราย
  • มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 27 เมษายน 2554 การรถไฟฯ เสนอผล Short List ให้ JICA พิจารณาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 10 สิงหาคม 2554
  • ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 กำหนดยื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นทางแล้ว
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • งานตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้าย โดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค คืบหน้าไปด้วยดี
  • ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงราง 17, 18 ที่สถานีบ้านภาชีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายตู้รถออกจากย่านฯ ไปฝากเก็บเพิ่มเติม
  • การดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าในส่วนของตู้รถที่สงวนใช้งาน คืบหน้าด้วยดี

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550