การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 64 [ ทั้งหมด 1,027,305 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
2 สิงหาคม 2554 13:30 น.
      ณ 15 กรกฎาคม  2554  วญส.ที่ กส.633/118/2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   -  ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ13 ธันวาคม 2553  มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U  Joint  Venture (2)  CH. Karnchang  PCL   (3)  Italian – Thai  Development  PCL
   -  การพิจารณาเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิคผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 31 พฤษภาคม 2554
   -  เปิดซองราคา เมื่อ 14 มิถุนายน 2554  และตรวจสอบในรายละเอียดซองราคาเรียบร้อยแล้ว
   -  รอ JICA เห็นชอบให้เจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุด
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   -  ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14  ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) )  CH.  Karnchang PCL (2) S U  Joint  Venture  (3)  Italian – Thai  Development  PCL
   -  การพิจารณาเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค ผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 31 พฤษภาคม 2554 และรอการเปิดซองราคา
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   -  ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 17 มกราคม 2554  มีผู้ยื่นซอง  4  ราย  ได้แก่  (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC)  (2)  SMCK Consortium  (3)  MIR Consortium  (4)  Samsung Consortium
  • อยู่ระหว่างชี้แจง JICA เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการพิจารณาเอกสารประกวดราคาซองที่ 1(General Particular Qualifications)
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List จำนวน 4 ราย  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554  ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคมาให้พิจารณา  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารด้านเทคนิคให้พิจารณาเมื่อ 7 เมษายน 2554 จำนวน 1 ราย
  • การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านการเห็นชอบจาก JICA  เมื่อ 21 มิถุนายน 2554
  • การรถไฟฯ แจ้งผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเมื่อ 10 มีนาคม 2554  ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์ มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List)
  • มีบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผลงานและ ประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 18 เมษายน 2554  รวม 3 ราย  และผ่านการคัดเลือก  จำนวน 2 ราย  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 27   เมษายน  2554
  • การรถไฟฯ เสนอผล Short List ให้ JICA พิจารณาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ JICA
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ  เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประกาศ  ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและ จดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นทางแล้ว
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • งานตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้าย โดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค คืบหน้าไปด้วยดี
  • ดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้รถโดยสาร คืบหน้าแล้ว 80%  ส่วนที่เหลือรอการเคลื่อนย้ายเมื่อการปรับปรุงราง 17, 18 ที่สถานีบ้านภาชีแล้วเสร็จ
  • การดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าในส่วนของตู้รถที่สงวนใช้งาน คืบหน้าแล้ว 60% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถก่อนทำการเคลื่อนย้าย

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550