การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 20 [ ทั้งหมด 1,035,685 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
23 พฤษภาคม 2554 14:20 น.
      ณ เมษายน  2554  วญส.ที่ กส.407/118/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH. Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) ) CH. Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 17 มกราคม 2554 มีผู้ยื่นซอง 4 ราย ได้แก่ (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC) (2) SMCK Consortium (3) MIR Consortium (4) Samsung Consortium
  • การพิจารณาเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิคของงานสัญญา 1 และ 2 แล้วเสร็จ คณะกรรมการรถไฟฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อ 27 เมษายน 2554 และรายงานขอรับความเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 28 เมษายน 2554
  • การพิจารณาเอกสารประกวดราคา ซองที่ 1 (General Particular Qualifications) ของงานสัญญา 3 แล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ ทราบเมื่อ 27 เมษายน 2554 คาดว่าจะนำเสนอ JICA พิจารณาในต้นเดือนพฤษภาคม 2554
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List จำนวน 4 ราย ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคมาให้พิจารณาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554
  • มีผู้มายื่นข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อ 7 เมษายน 2554 จำนวน 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเมื่อ 10 มีนาคม 2554 ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List)
  • มีบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผลงานและ ประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 18 เมษายน 2554 รวม 3 ราย
  • การพิจารณาคัดเลือก Short List ที่ปรึกษาแล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย และ คณะกรรมการรถไฟฯ ได้เห็นชอบผลการคัดเลือก Short List ดังกล่าวแล้ว เมื่อ 27 เมษายน 2554 ซึ่งจะได้นำเสนอ JICA พิจารณาให้ความเห็นชอบในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ต่อไป
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นทางแล้ว
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • งานตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้าย โดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค คืบหน้าไปด้วยดี
  • การจัดหาสถานที่จัดเก็บตู้รถโดยสาร ตู้รถสินค้าที่ชำรุด ที่จะเคลื่อนย้ายออกจากย่านพหลโยธินแล้วเสร็จ และตรวจสอบสภาพทางที่จะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว
  • ได้ทยอยนำรถโดยสารที่สามารถซ่อมใช้งานได้ออกไปซ่อมบำรุง ส่วนรถโดยสารที่ตัดบัญชีและรอตัดบัญชี กำลังทยอยไปฝากเก็บที่สถานีนครราชสีมา สถานีมาบตาพุด และสถานีชุมทางบ้านภาชี
  • กำหนดเดินขบวนรถพิเศษชำรุด ลากจูงรถสินค้าที่สงวนไว้ใช้งานไปเก็บตามสถานีต่างๆ ในทางสายเหนือ ในต้นเดือนพฤษภาคม 2554

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550