การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 37 [ ทั้งหมด 1,027,278 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
25 เมษายน 2554 10:10 น.
      ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554  วญส.ที่ กส.290/118/2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH. Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) ) CH. Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 17 มกราคม 2554 มีผู้ยื่นซอง 4 ราย ได้แก่ (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC) (2) SMCK Consortium (3) MIR Consortium (4) Samsung Consortium
  • การพิจารณาเอกสารประกวดราคาซองที่ 1 ของงานสัญญา 1 และ 2 แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก JICAเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค
  • งานสัญญา 3 อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกวดราคา ซองที่ 1
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) แล้วเสร็จ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ราย และผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554
  • การรถไฟฯ มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคามาให้พิจารณาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดยื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 7 เมษายน 2554
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเมื่อ 10 มีนาคม 2554 ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) ในวันที่ 18 เมษายน 2554
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นทางแล้ว
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • งานตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้าย โดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค คืบหน้าไปด้วยดี
  • การเคลื่อนย้ายตู้รถโดยสาร ตู้รถสินค้าที่ชำรุด ออกจากย่านพหลโยธิน อยู่ในขั้นตอนการตัดบัญชีและตรวจสอบสถานีที่จะทำการเคลื่อนย้ายตู้รถดังกล่าวไปจอดเก็บไว้
  • เร่งแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า / สัญญาขอใช้สิทธิฯเหนือพื้นดินฯ และรวมทั้งเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ออกจากพื้นที่แล้ว

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550