การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 31 [ ทั้งหมด 1,027,272 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 10 กุมภาพันธ์ 2554 10:40 น.
      ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  วญส.ที่ กส.186/118/2554 ลง 1 มีนาคม 2554
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • งานสัญญา 1 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH.Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 2 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) CH.Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 3 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีผู้ยื่นซอง 4 ราย ได้แก่ (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC) (2) SMCK Consortium (3) MIR Consortium (4) Samsung Consortium
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) แล้วเสร็จ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ราย และผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554
  • การรถไฟฯ มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคามาให้พิจารณาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ ขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกพื้นที่โครงการ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จและเริ่มการชี้แนวเขตเพื่อปักหมุดแสดงแนวเขตการรื้อย้ายรวมทั้งสำรวจตรวจสอบรายชื่อผู้บุกรุกเทียงเคียงกับที่สำรวจไว้ตามเอกสารประกวดราคา
  • ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากมีกรณีร้องเรียนสอบสวนฯ
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • อยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้ายโดยหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง
  • ดำเนินการสำรวจ / ตรวจสอบตู้รถสินค้าโดยสาร ตู้รถสินค้าที่ชำรุด และจอดเก็บในย่านพหลโยธินแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการตัดบัญชีก่อนทำการย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ
  • สำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาเช่า / สัญญาขอใช้สิทธิฯเหนือพื้นดินฯ ได้เร่งแจ้งยกเลิกสัญญารวมทั้ง เร่งดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ออกจากพื้นที่แล้ว

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550