การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 60 [ ทั้งหมด 1,027,301 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 21 มกราคม 2554 10:40 น.
      ณ วันที่ 17 มกราคม 2554  วญส.ที่ กส.50/118/2554 ลง 18 มกราคม 2554
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) และจำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และ งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) และงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้ว
  • มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย งานสัญญา 2 จำนวน 10 ราย และงานสัญญา 3 จำนวน 19 ราย
  • งานสัญญา 1 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH.Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 2 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) CH.Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 3 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีผู้ยื่นซอง 4 ราย ได้แก่ (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC) (2) SMCK Consortium (3) MIR Consortium (4) Samsung Consortium
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) แล้วเสร็จ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ราย
  • เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก JICA แล้ว จะได้มีหนังสือเชิญให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคาต่อไป
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกพื้นที่โครงการ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • ประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเพื่อหารือแนวทางการรื้อย้าย และมอบให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภคและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้าย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับแบบงานก่อสร้าง
  • ดำเนินการสำรวจ / ตรวจสอบตู้รถสินค้าโดยสาร ตู้รถสินค้าที่ชำรุด และจอดเก็บในย่านพหลโยธินแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการตัดบัญชีก่อนทำการย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ
  • สำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาเช่า / สัญญาขอใช้สิทธิฯเหนือพื้นดินฯ ได้เร่งแจ้งยกเลิกสัญญารวมทั้ง เร่งดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ออกจากพื้นที่แล้ว

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550