การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 54 [ ทั้งหมด 1,027,295 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 27 ธันวาคม 2553 10:10 น.
      ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553  วญส.ที่ กส.892/118/2553 ลง 24 ธันวาคม 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) และจำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และ งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) และงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้ว
  • มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย งานสัญญา 2 จำนวน 10 ราย และงานสัญญา 3 จำนวน 19 ราย
  • งานสัญญา 1 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH.Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL
  • งานสัญญา 2 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) ) CH.Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL
  • กำหนดยื่นซองประกวดราคางานสัญญา 3 ในวันที่ 17 มกราคม 2554
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกพื้นที่โครงการ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • ปัจจุบันติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์รวมทั้งแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ และเจรจาตกลงกับผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นทางฯ แล้ว
  • สำหรับการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพพื้นฐานต่างๆ แก่ผู้บุกรุกตามเงื่อนไข JICA อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรเสนอสำนักงานกรุงเทพมหานครพิจารณา
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 ที่ปรึกษาเสนอคุณสมบัติและประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 24 สิงหาคม 2553 จำนวน 6 ราย และผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย จำนวน 4 ราย
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 28 กันยายน 2553 และการรถไฟฯ ได้รายงานเสนอ JICA พร้อมเอกสาร Request for Proposals เมื่อ 5 ตุลาคม 2553 เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ JICA

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550