การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 19 [ ทั้งหมด 1,027,260 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 23 พฤศจิกายน 2553 14:30 น.
      ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553  วญส.ที่ กส.749/118/2553 ลง 18 พฤศจิกายน 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 3,033 หลัง คงเหลือ 271 หลัง
 4. มีผลคืบหน้า 40.34 %    โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. - บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ที่ปรึกษาได้เริ่มศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 และได้เสนอ รายงาน Inception Report ต่อการรถไฟฯ เมื่อ 20 สิงหาคม 2553
  - ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่มีต่อโครงการ เมื่อ 12 ตุลาคม 2553 และกำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดแนวเส้นทางโครงการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P33

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170
  งานหล่อ Segment

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.6+800
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+100 - Sta.6+200
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+100 – Sta. 2+200

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN10

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure East Side(2)
  งาน Pier Head MBN2

  งาน Pier Head MBN2
  งาน Pier Head MBN3

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานเทพื้นอุโมงค์ลอดใต้อาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเทผนังอุโมงค์ลอดใต้อาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเทพื้นอุโมงค์อาคารสถานีบางบำหรุ
  งานพื้นชั้นท่ 1 อาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอุโมงค์ลอดใต้อาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานผนังด้านข้างอาคารสถานีคลิ่งชัน

  งานฉาบปูนผนังอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานรั้วอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6


 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ LR01 sta.4+632.408
  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ LR02 sta.10+787.917

  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ LR 02 sta.9+523 
  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ LR 02 sta.9+523 

  งานเสาเข็มสะพานลอยคนเดินข้าม sta.2+450.00
  งานวางท่อระบายน้ำ  
  LR02 Drain Line R11 MH-09-MH11

  งานวางท่อระบายน้ำ  
  LR01 Drain Line L12  MH-1-MH16
  งาน Subbase LR 01 Sta.8+700 - Sta.9+100


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550