การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 44 [ ทั้งหมด 1,027,285 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 23 พฤศจิกายน 2553 13:30 น.
      ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  วญส.ที่ กส.749/118/2553 ลง 18 พฤศจิกายน 2553
 • การจัดการประกวดราคา
  • ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) และจำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และ งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) และงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้ว
  • มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย งานสัญญา 2 จำนวน 10 ราย และงานสัญญา 3 จำนวน 19 ราย
  • กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 งานสัญญา 2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 และงานสัญญา 3 ในวันที่ 17 มกราคม 2554
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุก พื้นที่โครงการ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • ปัจจุบันได้สำรวจขอบเขตพื้นที่รื้อย้ายและอยู่ระหว่างการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชน สัมพันธ์ และแจกแผ่นพับในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้าย
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553
  • มีผู้สนใจจัดทำข้อมูลแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 จำนวน 6 ราย และผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย จำนวน 4 ราย
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 28 กันยายน 2553 และการรถไฟฯ ได้รายงานเสนอ JICA เมื่อ 5 ตุลาคม 2553 ผลการคัดเลือก Short List ยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาของ JICA

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550