การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 50 [ ทั้งหมด 1,027,291 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 26 ตุลาคม 2553 14:10 น.
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  วญส.ที่ กส.661/118/2553 ลง 26 ตุลาคม 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกและผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 2,991 หลัง คงเหลือ 305 หลัง
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 38.35 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. - การรถไฟฯ ได้ลงนามว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพาน พระราม 6 ฝั่งธนบุรี ในวงเงิน 17,850,000 บาท เมื่อ 15 กรกฎาคม 2553 ตามที่ กฟผ. และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยขอมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบฯ จาก กฟผ.
  - บริษัทที่ปรึกษาเริ่มงานเมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน และได้เสนอรายงาน Inception Report ต่อการรถไฟฯ เมื่อ 20 สิงหาคม 2553 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมถึงการขยายแนวเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จากสถานีตลิ่งชันออกไปจนถึงสถานีศาลายา
  - กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่มีต่อโครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  งาน PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6
  งาน PM7

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P177

  งานเสา P35
  งานหล่อ Segment

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.6+800
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+900 - Sta.3+000
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+000 – Sta. 2+100

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN10

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure East Side(2)
  งาน Pier Head MBN3

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN11-MBN1
  งานโครงสร้าง Viaduct MBN4-PBN12

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานพื้นชั้นท่ 1 อาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6


 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 No.08
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 No.10

  งาน Grubbingถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 2 Sta. 5+050 – Sta. 5+162.5    
  งานวางท่อระบายน้ำ  
  LR01 Drain Line L4 MH-12-MH14

  งานวางท่อระบายน้ำ   
  LR01 Drain Line L4 MH-19-MH23
  งานวางท่อระบายน้ำ  
  LR02 Drain Line R11 MH-13-MH21

  งานวางท่อระบายน้ำ  
  LR02 Drain Line R12  MH-4-MH17
  งานวางท่อระบายน้ำ   
  LR02  Drain Line R13  MH-25-MH29


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550