การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 42 [ ทั้งหมด 1,027,283 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 22 กันยายน 2553 11:30 น.
      ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553  วญส.ที่ กส.556/118/2553 ลง 20 กันยายน 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกและผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 2,981 หลัง คงเหลือ 323 หลัง
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 36 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. การรถไฟฯ ได้ลงนามว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี ในวงเงิน 17,850,000 บาท เมื่อ 15 กรกฎาคม 2553 ตามที่ กฟผ. และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยขอมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบฯ จาก กฟผ.บริษัทที่ปรึกษาเริ่มงานเมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน และได้เสนอรายงาน Inception Report ต่อการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  งาน PM4
  งาน PM7

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P33
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142
  งานรากฐาน

  งานเสา
  งานหล่อ Segment

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+000
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+900 - Sta.2+000
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 7+500 - Sta.7+550

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN9-PBN10
  งาน Pier Head MBN2

  งาน Pier Head MBN3
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN13-PBN14

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 4+575 – Sta. 4+637
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 8+900 – Sta. 9+100

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Drain Line R10/2 MH22
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Drain Line R10/2 MH-19-MH28


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550