การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 39 [ ทั้งหมด 1,027,280 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 25 สิงหาคม 2553 14:00 น.
      ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2553  วญส.ที่ กส.471/118/2553 ลง 17 สิงหาคม 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกและผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง โดยรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 2,760 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาไกล่เกลี่ยโดยศาล
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 31.43 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. การรถไฟฯ ได้ลงนามว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี ในวงเงิน 17,850,000 บาท เมื่อ 15 กรกฎาคม 2553 ตามที่ กฟผ. และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยขอมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบฯ จาก กฟผ.บริษัทที่ปรึกษาเริ่มงานเมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6
  งาน PM2

  งาน PM3
  งาน PM4

  งาน PM7

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P33

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P43
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P67
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161

  งานเสาเข็ม
  งานเสาเข็ม

  งานรากฐาน
  งานเสา

  งานเสา
  งานหล่อ Segment

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.3+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.4+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+400 – Sta. 6+500
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+900 – Sta.7+000

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 7+200 - Sta.7+300
  งาน Sub Ballast ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 4+700 – Sta. 5+000

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN10

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN12

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN9-PBN10
  งาน Pier Head MBN2

  งาน Pier Head MBN3
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN14-PBN15

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานก่ออิฐอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานติดตั้ง Truss อาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 8+900 – Sta. 9+100
  งาน Subbase ถนนเลียบทางรถไฟ
  LLR 02 Sta. 9+912.5 – Sta. 4+225

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Drain Line L3/1 MH-27-MH30
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Drain Line L5 MH-3-MH6

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Drain Line L14 MH-5-MH18
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Drain Line R10/2 MH-34-MH37

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Drain Line L11 MH-01-MH09
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Drain Line L14 MH-04-MH08


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550