การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 5 [ ทั้งหมด 1,027,246 ]      
  เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
 21 กรกฏาคม 2553 11:40 น.
       การรถไฟฯ ประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short list) เพื่อบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยกำหนดลงประกาศเชิญชวนฯ ทางหนังสือพิมพ์ระหว่าง วันที่ 21-23 กรกฏาคม 2553 และนำรายละเอียดเพิ่มเติมลงประกาศในเว็บไซต์ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย , สบน. , สนข.
     Download
ที่มา : วญส.ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง กส.407/118/2553 ลง 20 กรกฏาคม 2553

      บทสรุปของการดำเนินโครงการ

       ความคืบหน้าโครงการ

       ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

       สถานที่ติดต่อ
สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550