การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 33 [ ทั้งหมด 1,027,274 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 21 กรกฏาคม 2553 13:10 น.
      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553  วญส.ที่ กส.410/118/2553 ลง 20 กรกฏาคม 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกและผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง โดยรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 2,760 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาไกล่เกลี่ยโดยศาล
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 28.92 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. - การรถไฟฯ อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี เมื่อ 2 มีนาคม 2553 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบฯ จาก กฟผ. จำนวน 18 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่างสัญญาจ้าง
  - การรถไฟฯ และ กฟผ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมฯ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดใช้ชื่อสถานีดังกล่าวว่า “ สถานีบางกรวย – กฟผ. ”
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  งาน PM2
  งาน PM3

  งาน PM4
  งาน PM5

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170

  งานเสาเข็ม
  งานเสา

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+400 – Sta. 3+500
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+400 – Sta.3+500

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+000 - Sta.3+100
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 4+700 – Sta. 5+000

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN12
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN17

  งาน Pier Head MBN2
  งาน Pier Head MBN3

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN15-PBN16
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN17-PBN7

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 10+700 – Sta. 10+800
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 8+975 – Sta. 9+100

  งานวางท่อระบายน้ำ
  L2/1 MH-05– MH-06
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Drain Line L6 MH-01– MH-10

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Drain Line R5/1MH-29– MH-31
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Drain Line R8 MH-04– MH-06


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550