การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 62 [ ทั้งหมด 1,027,303 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 21 กรกฏาคม 2553 13:10 น.
      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553  วญส.ที่ กส.410/118/2553 ลง 20 กรกฏาคม 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • อยู่ระหว่างรอการเห็นชอบในเอกสารประกวดราคา รวม 3 สัญญา จาก JICA คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคานานาชาติตามขั้นตอนการดำเนินงานของ JICA ได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2553
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • การรถไฟฯ ออกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผู้รับเหมารื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุก ครั้งที่ 3 เมื่อ 30 เมษายน 2553 มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา เมื่อ 8 มิถุนายน 2553 จำนวน 2 ราย และได้เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อ 17 มิถุนายน 2553
  • การรถไฟฯ ได้รายงานผลการประกวดราคาฯ เสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 28 มิถุนายน 2553
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการระบบรถไฟ ชานเมือง (สายสีแดง) โดยวิธีคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short list) เมื่อ 30 มิถุนายน 2553

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550