การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 27 [ ทั้งหมด 1,027,268 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 28 มิถุนายน 2553 11:30 น.
      ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  วญส.ที่ กส.348/118/2553 ลง 24 มิถุนายน 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกและผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง โดยรื้อย้าย ไปแล้วจำนวน 2,760 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาไกล่เกลี่ยโดยศาล
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 26.46 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. การรถไฟฯ อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี เมื่อ 2 มีนาคม 2553 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบฯ จาก กฟผ. จำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งการรถไฟฯ และ กฟผ. ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมฯ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดใช้ชื่อสถานีดังกล่าวว่า “ สถานีบางกรวย – กฟผ. ”
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  งาน PM2

  งาน PM3
  งาน PM5

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142

  งานเสาเข็ม
  งานเสาเข็ม

  งานรากฐาน
  งานเสา

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+000 – Sta. 3+100
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+800 – Sta.7+000

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+800 - Sta.1+900
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 7+000 – Sta. 7+200

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN12
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN17

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN3-PBN4
  งาน Pier Head MBN2

  งาน Pier Head MBN3
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN19-PBN20

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 10+600 – Sta. 10+700
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 9+600 – Sta. 10+300

  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 1+975 – Sta. 2+075
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Line L9/1 MH-44– MH-52

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Line R8 MH-11– MH-14
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Line L2/1 MH-6– MH-10

  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR01 Line L9/1 MH-37– MH-44
  งานวางท่อระบายน้ำ
  LR02 Line R8 MH-13– MH-14


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550