การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 58 [ ทั้งหมด 1,027,299 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
28 มิถุนายน 2553 11:30 น
      ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  วญส.ที่ กส.348/118/2553 ลง 24 มิถุนายน 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • การรถไฟฯ จัดส่งเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงใหม่ โดยรวมขั้นตอนการคัดเลือกคุณสมบัติ (PQ) และขั้นตอนการประกวดราคาเข้าด้วยกันให้ JICA พิจารณาเมื่อเดือนมกราคม 2553 โดยได้มีการชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ JICA และส่งเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ JICA พิจารณามาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะผ่านการเห็นชอบครบถ้วนและสามารถออกประกวดราคานานาชาติได้ในไม่ช้า
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • การรถไฟฯ ออกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผู้รับเหมารื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุก ครั้งที่ 3 เมื่อ 30 เมษายน 2553 และขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2553 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา 8 มิถุนายน 2553 และเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2553

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550