การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 21 [ ทั้งหมด 1,027,262 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 07 พฤษภาคม 2553 10:00 น.
      ณ วันที่ 30 เมษายน 2553  วญส.ที่ กส.293/118/2553 ลง 31 พฤษภาคม 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง โดยรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 2,760 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาไกล่เกลี่ยโดยศาล
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 24.76 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. การรถไฟฯ อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี เมื่อ 2 มีนาคม 2553 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบฯ จาก กฟผ. จำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งการรถไฟฯ และ กฟผ. ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมฯ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดใช้ชื่อสถานีดังกล่าวว่า “ สถานีบางกรวย – กฟผ. ”
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3

  งาน PM2
  งาน PM4

  งาน PM5
  งาน Top Salp ตอม่อ PM2

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P43
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175

  งานโครงสร้างเสา Elevated Railway
  ช่วงก่อนถึงสะพานพระราม 6
  งานเสา

  งานเสา
  งานฐานราก

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500

  งาน Approach Structure 3
  บริเวณ Sta.7+500
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 0+700 – Sta.0+800
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+800 – Sta.1+900

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN10

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN2
  Approach Structure West Side(1)
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN3

  งาน Pier Head MBN2
  งานติดตั้ง Bridge Builder MBN3

  งาน Pier Head MBN3
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN3-PBN4

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7
  งานโครงสร้าง Bridge Builder ตอม่อ SLD3
  งานโครงสร้าง Retaining Wall ZONE S2

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานวางท่อระบายน้ำ L3 MH-03 – MH-15
  งานวางท่อระบายน้ำ L3 MH-01 – MH-16

  งานวางท่อระบายน้ำ L3 MH-01 – MH-19
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 3+000 – Sta. 3+350

  งาน Subbase ถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 10+800 – Sta. 11+600
     

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550