การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 17 [ ทั้งหมด 1,027,258 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 26 เมษายน 2553 14:30 น.
      ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  วญส.ที่ กส.230/118/2553 ลง 20 เมษายน 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง โดยรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 2,760 หลัง และกำลังดำเนินการ 40 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาไกล่เกลี่ยโดยศาล
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 23.28% โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. การพิจารณาเพิ่มสถานีบางกรวยตามที่ กฟผ. และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยขอมา ได้รับอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดฯ แล้ว โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับ กฟผ.
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2
  งาน  PM2

  งาน PM3
  งาน PM4

  งาน PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161

  งานฐานราก
  งานฐานราก

  งานฐานราก
  งานเสา

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 5+900 – Sta. 6+000
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+800 – Sta.7+000

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+000 – Sta. 3+060
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+500 – Sta. 2+600

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure West Side(1)
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN2-PBN3
  งาน Pier Head MBN3

  งาน Pier Head MBN4
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN20-PBN21

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีบางบำหรุชั้นที่ 1

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งาน Subbase ถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 4+700 – Sta. 5+000
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 3+975 – Sta. 4+275

  งาน Subbase ถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 5+050 – Sta. 5+500
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 02 Sta. 5+725 – Sta. 5+775

  งาน Subbase ถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 Sta. 0+950 – Sta. 1+150
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR 01 Sta. 3+450 – Sta. 4+200
     
 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550