การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 14 [ ทั้งหมด 1,027,255 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 24 มีนาคม 2553 10:00 น.
      ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  วญส.ที่ กส.187/118/2553 ลง 19 มีนาคม 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,344 หลัง ได้ทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ จำนวน 2,760 หลังคาเรือน และในส่วนที่ต้องนำสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความกัน อย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 20.99% เร็วกว่าแผนงาน 0.40% โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. การพิจารณาเพิ่มสถานีบางกรวยตามที่ กฟผ. และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยขอมา อยู่ระหว่างการขออนุมัติว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ ทำการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ออกแบบรายละเอียดฯ
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  งาน PM2
  งาน PM3

  งาน PM4
  งาน PM5

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • งานเสาเข็มเจาะ
  งานเสาเข็ม Barrette

  งานฐานราก
  งานเสา

  งาน Approach Structure 3 Elevated Railway
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P142

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P33
  งานเสา Elevated Railway ช่วงก่อนถึงสะพานพระราม 6

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+000

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 4+300 – Sta.4+400
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+800 - Sta.7+200

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+400 – Sta.2+500
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+700 – Sta.2+800

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12

  งานฐานราก Pier Head MBN3
  Approach Structure East Side(2)

  Approach Structure West Side(1)
  งานฐานราก Approach Structure West Side(1)

  งานโครงสร้าง Viaduct PBN1-PBN2
  งานโครงสร้าง Viaduct PBN21-PBN22

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานทางลอดใต้ดินอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุชั้นที่ 1
  งานอาคารสถานีบางบำหรุชั้นที่ 1

  งานฐานรากอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันชั้นที่ 1

  งานทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน
  งานทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 Sta. 3+900 – 4+200
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 Sta. 3+450 – 3+700

  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 Sta. 3+450 – 3+700
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 Sta. 4+400 – 4+500

  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR02 Sta. 3+975 – 4+100
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 Sta. 3+375 – 3+725
     
 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต
  ์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550