การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 36 [ ทั้งหมด 1,027,277 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
24 มีนาคม 2553 10:00 น.
      ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  วญส.ที่ กส.187/118/2553 ลง 19 มีนาคม 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบ
  • อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงใหม่จาก JICA และสำนักงานอัยการสูงสุด
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผู้รับเหมารื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินของผู้บุกรุก ออกจากพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และ จำหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2553 กำหนดยื่นเอกสาร ประกวดราคาในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เคาะราคา) ในวันที่ 2 เมษายน 2553

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550