การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 11 [ ทั้งหมด 1,027,252 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 24 กุมภาพันธ์ 2553 13:30 น.
      ณ วันที่ 31 มกราคม 2553  วญส.ที่ กส.123/118/2553 ลง 18 กุมภาพันธ์ 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. คค. ประชุมร่วมกับ สนข. กทพ. สงป. สบน. รฟท. และเห็นชอบให้เพิ่มสถานีบางกรวย ตามที่ กฟผ. และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยขอมา ซึ่งคณะกรรมการรถไฟฯ ได้เห็นชอบเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อออกแบบรายละเอียดฯ
 4. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกที่มีสัญญาเช่าและผู้บุกรุกสลัม 4 ภาค จำนวน 3,344 หลัง ได้ทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จจำนวน 2,760 หลังคาเรือน และในส่วนที่ต้องนำสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม จำนวน 3,300 หลัง ได้ข้อตกลงยอมความ กันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,800 หลัง
 5. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 18.67% เร็วกว่าแผนงาน 1.25% โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • งานเสาเข็มเจาะ PM2
  งานเสาเข็มเจาะ PM3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  งานฐานราก PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • งานเสาเข็มเจาะ
  งานฐานราก

  งานฐานราก
  งานเสา

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+000 – Sta.1+100
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+900 – Sta.4+100

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+300 – Sta.3+400
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 4+200 - Sta.4+300

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.0+500

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • งานฐานราก   Approach Structure West Side
  งานฐานราก  Approach Structure East Side

  งานโครงสร้าง Viaduct
  งานก่อสร้าง Pier Head PM3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานฐานรากอาคารสถานีบางบำหรุ


  งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน

  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน
  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งาน Grubbing ถนนเลียบทางรถไฟ  LR01 Sta. 3+900 – 4+000
  งาน Grubbing ถนนเลียบทางรถไฟ  LR01  Sta. 4+150 – 4+212

       งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ  LR01  Sta. 3+900 – 4+000
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ LR01  Sta. 4+750 – 5+050

  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ  LR01  Sta. 4+000 – 4+450
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ LR02  Sta. 6+675 – 6+900
     
 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7

 • งานรื้อย้ายราง อาคารและระบบอาณัติสัญญาณของการรถไฟฯ

 • งานรื้อย้ายราง
  งานรื้อย้ายราง


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550