การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 30 [ ทั้งหมด 1,027,271 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
24 กุมภาพันธ์ 2553 13:30 น.
      ณ วันที่ 31 มกราคม 2553  วญส.ที่ กส.123/118/2553 ลง 18 กุมภาพันธ์ 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบ
  • การรถไฟฯได้นำเอกสารที่ปรับปรุงรวมขั้นตอน PQ และการประกวดราคา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 30 ธันวาคม 2552 ส่งให้ JICA พิจารณาเมื่อ 19 มกราคม 2553 ขณะเดียวกันได้นำร่างเอกสารประกวดราคาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาด้วยเช่นกัน
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานว่าจ้างผู้รับเหมา รื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 เพื่อออกประกวดราคาใหม่ เนื่องจากมีผู้เข้าประกวดราคาเพียงรายเดียว
  • รายงานเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ผวก. ในร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อ 29 มกราคม 2553 ก่อนนำลงเผยแพร่ในเว๊บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550