การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 7 [ ทั้งหมด 1,027,248 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 8 กุมภาพันธ์ 2553 11:10 น.
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  วญส.ที่ กส.69/118/2553 ลง 2 กุมภาพันธ์ 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบ
  • คณะกรรมการรถไฟฯได้มีมติเมื่อ 17 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็น JICA ในประเด็นการเข้าร่วมประกวดราคาของผู้รับจ้างต่างชาติ และเห็นชอบให้ยืนยันการรวมขั้นตอน PQ และการประกวดราคาเข้าด้วยกันโดยให้การรถไฟฯ เร่งรัดปรับปรุงเอกสารที่จะใช้ในการประกวดราคาเพื่อเสนอ JICA
  • การรถไฟฯได้นำเอกสารที่ปรับปรุงรวมขั้นตอน PQ และการประกวดราคาเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ พิจารณา และได้รับความเห็นชอบ เมื่อ 30 ธันวาคม 2552 ให้นำเอกสารดังกล่าวเสนอ JICA ได้ต่อไป
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • เห็นชอบให้ยกเลิกการออกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกฯ ออกจากพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 และให้ออกประกวดราคาใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอเอกสารเพียงรายเดียว จึงไม่อาจจะมีการแข่งขันเสนอราคากันอย่างกว้างขวางได้

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550