การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 76 [ ทั้งหมด 1,027,317 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 08 กุมภาพันธ์ 2553 11:00 น.
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  วญส.ที่ กส.69/118/2553 ลง 2 กุมภาพันธ์ 2553
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2,710 หลังคาเรือน และในส่วนที่นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,750 หลังคาเรือน
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 16.47% เร็วกว่าแผนงาน 1.30% โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพด้านล่าง
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • งานเสาเข็มเจาะ PM1
  งานเสาเข็มเจาะ PM3

  งานเสาเข็มเจาะ PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา


 • งานก่อสร้างก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • งานเสาเข็มเจาะ
  งานฐานราก

  งานเสา
  งานเสา

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.0+500
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน Sta. 1+700 – Sta.1+800
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน Sta. 3+200 - Sta.3+300

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน Sta. 3+200 – Sta.3+300
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน Sta. 3+600 – Sta.3+800

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • งานฐานราก   Approach Structure West Side
  งานฐานราก  Approach Structure East Side

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย 
  Approach Structure East Side

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน

  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน
  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน

 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ / สะพานกลับรถ

 • งาน Grubbing  ถนนเลียบทางรถไฟ
  งาน Grubbing  ถนนเลียบทางรถไฟ

  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ LR01 Sta. 4+300 –4+425
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ TC01
  ถนนเลียบทางรถไฟของ Transition Unit ฝั่ง LR02

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ TC01
  ถนนเลียบทางรถไฟ PU1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ TC01
  ถนนเลียบทางรถไฟ PU6
     
 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย
  Transition Unit West Side
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5

 • งานรื้อย้ายราง อาคารและระบบอาณัติสัญญาณของการรถไฟฯ

 • งานรื้อย้ายสถานีบางบำหรุ
  งานรื้อย้ายสถานีบางบำหรุ

  งานรื้อย้ายสถานีบางบำหรุ
  งานรื้อย้ายสถานีบางบำหรุ


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550