การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 75 [ ทั้งหมด 1,027,316 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 13 มกราคม 2552 14:00 น.
       ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  วญส.ที่ กส.836/ตผ./2552 ลง 28 ธันวาคม 2552
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบ
  • - อยู่ระหว่างการเจรจากับ JICA ในการขอรวมขั้นตอนการคัดเลือกคุณสมบัติผู้รับจ้าง (PQ) กับขั้นตอนการประกวดราคาเข้าด้วยกัน และขอปรับปรุงเงื่อนไขการกำหนดให้ผู้รับจ้างต่างชาติต้องร่วม ประมูลโครงการ (สัญญางานโยธา) ร่วมกับผู้รับจ้างไทย
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • - ได้ออกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกฯ ออกจากพื้นที่โครงการฯ แล้ว โดยมีผู้เสนอเอกสารเพียง 1 ราย และอยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณา เสนอ ผวก.

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550