การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 72 [ ทั้งหมด 1,027,313 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 13 มกราคม 2552 15:00 น.
      ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  วญส.ที่ กส.836/ตผ./2552 ลง 28 ธันวาคม 2552
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2,200 หลังคาเรือน และในส่วนที่ นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม ได้ข้อตกลงยอมความกันอย่างชัดเจนแล้วจำนวน 2,600 หลังคาเรือน
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 14.37% เร็วกว่าแผนงาน 1.30% โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพด้านล่าง
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
  งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  งานเสาเข็มเจาะ PM5
  งาน Pier Head PM3

  งาน Pier Head PM4
  งาน Pier Head PM4


 • งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

 • งานฐานราก PBN4
  งานฐานราก MBN1

  งานเสา PBN7
  งานเสา PBN14

  งานฐานราก Approach Structure 2
  งานฐานราก Approach Structure 2

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • งานเสาเข็มเจาะ
  งานเสาเข็มเจาะ

  งานเสาเข็มเจาะ
  งานฐานราก

  งานฐานราก
  งานเสา

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 2+800 – Sta.2+900
  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 3+100 – Sta.3+200

  งานตอกเสาเข็มทางรถไฟระดับดิน   
  Sta. 3+700 - Sta.3+800
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 3+100 – Sta.3+200

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 3+500 – Sta.3+525
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 3+700 – Sta.3+800

 • งานก่อสร้าง Railway Minor Bridge

 • งานตอกเสาเข็ม  Railway Minor Bridge Sta. 3+000 - Sta.3+100
  งานตอกเสาเข็ม Railway Minor Bridge Sta. 3+000 - Sta.3+100

  งานตอกเสาเข็ม  Railway Minor Bridge Sta. 3+084
  งานตอกเสาเข็ม  Railway Minor Bridge Sta. 3+084

 • งานก่อสร้างอาคารสถานีบางบำหรุและตลิ่งช้น

 • งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาเข็มเจาะสถานีตลิ่งชัน

  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน
  งานฐานรากทางลอดใต้ดินสถานีตลิ่งชัน
     
 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งาน Grubbing  ถนนเลียบทางรถไฟ
  งาน Grubbing  ถนนเลียบทางรถไฟ

  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  งานทรายถมถนนเลียบทางรถไฟ
  LR02 Sta. 1+987.50 – Sta. 2+250

 • งานก่อสร้าง U-Turn ถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานก่อสร้าง U-turn TC01 ถนนเลียบทางรถไฟ
  งานก่อสร้าง U-turn TC01 ถนนเลียบทางรถไฟ

  งานก่อสร้าง U-turn TC01 ถนนเลียบทางรถไฟ
  งานก่อสร้าง U-turn TC01 ถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานรื้อย้ายราง อาคาร และระบบอาณัติสัญญาณของการรถไฟฯ

 • งานรื้อย้ายสถานีบางบำหรุ
  งานรื้อย้ายอาคารรีเลย์

  งานปรับปรุงราง 7 สถานีบางบำหรุ
  งานรื้อย้ายราง 1,2,3 สถานีบางบำหรุ


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550