การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 40 [ ทั้งหมด 1,027,281 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 20 พฤศจิกายน 2552 16:00 น.
       ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 2,600 หลังคาเรือน ส่วนที่มีปัญหาได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรม โดยมีการยอมความในศาลและมีคำพิพากษาแล้วประมาณ 2,600 คดี
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 12.02% เร็วกว่าแผนงาน 0.99% โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพด้านล่าง
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ
 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
 • งานก่อสร้าง Railway Minor Bridge • งานก่อสร้างอาคารสถานีและทางลอดใต้สถานี
 •       บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550