การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 24 [ ทั้งหมด 1,027,265 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 28 สิงหาคม 2552 15:30 น.
       ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. ผลการดำเนินงานก่อสร้าง มีผลคืบหน้าโดยรวม 4.36% ช้ากว่าแผน 0.83%
  • งานก่อสร้าง ตามภาพด้านล่าง
  • งานรื้อย้ายสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ มีผลคืบหน้าดังนี้
        - งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ขณะนี้การรถไฟฯ และผู้รับจ้าง กำลังประสานงานกับหน่วยงาน เจ้าของสาธารณูปโภคในการดำเนินการรื้อย้าย
         - การประชาสัมพันธ์ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จัดทีมประชาสัมพันธ์ทำการ
   ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เบื้องต้น  ประกาศขอความร่วมมือผู้บุกรุก   และตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน
         - การเจรจางานรื้อย้ายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุก สามารถดำเนินการได้บางส่วน มีความก้าวหน้าใน ระดับหนึ่ง ส่วนที่มีปัญหาได้นำเรื่องสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม
         - งานรื้อย้ายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุก ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 600 หลังคาเรือน
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
 • งานตอกเข็ม Bearing Unit โครงสร้างทางระดับดิน • งานเข็มเจาะโครงสร้างทางยกระดับ • งานเข็มเจาะสถานี •       บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550