การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 8 [ ทั้งหมด 1,027,249 ]      
  รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (ฉบับสุดท้าย)
 28 สิงหาคม 2551 14:00 น.
       รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (ฉบับสุดท้าย) โครงการปรับแบบรายละเอียด
ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ
 
     Download


      บทสรุปของการดำเนินโครงการ

       ความคืบหน้าโครงการ

       ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

       สถานที่ติดต่อ
สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550