การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 74 [ ทั้งหมด 1,027,315 ]      
 
  รายละเอียดโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช
27 พฤศจิกายน 2555 13:10 น.
 
โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต
 
           ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสำคัญของโครง ข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะเป็นแกนหลักในการเดินทางระหว่างใจกลางเมืองไปสู่ย่านชานเมืองโดยรอบ โดยโครงการแรกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ได้แก่ โครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และได้มีการศึกษาออกแบบก่อสร้างสถานีเพิ่มเติมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการขยายแนวเส้นทางจากตลิ่งชันไปถึงศาลายา เพื่อรองรับการเดินทาง ของประชาชนในเบื้องต้นไว้ด้วย
           ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาล ศิริราชและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ซึ่งรวมถึงแนวทางแก้ปัญหาโดยทรงสนับ สนุนให้สร้างระบบรถไฟฟ้าบริเวณฝั่งธนบุรี และรอบโรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากเป็นการเดินทางที่มีราคาถูกและดี ซึ่งการรถไฟฯ ได้น้อมนำกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยขยายโครงข่ายระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพิ่มเติมเป็นส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ตามที่ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นไว้พร้อมส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา
 • แนวเส้นทางโครงการ
 •           ก่อสร้างทางรถไฟตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมให้สามารถรองรับระบบรถไฟชานเมืองที่เป็นรถไฟฟ้าได้
  โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต
 • ระยะทาง   5.8  กิโลเมตร
 • ทางรถไฟ
 •           ก่อสร้างทางรถไฟใหม่เป็นทางคู่ภายในเขตทางรถไฟเดิม โดยเสริมความแข็งแรงของคันทางด้วยวิธี Bearing Unit
    • ศูนย์ซ่อมบำรุง    
 •           ปรับปรุงโรงซ่อมบำรุงธนบุรีเดิม ให้รองรับการซ่อมบำรุงรถไฟในโครงการได้


 • สถานีรถไฟ  
 •           ก่อสร้างสถานีรถไฟ จำนวน 3 สถานี  ตามมาตรฐานเดียวกับ ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ได้แก่
         สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน

  ลักษณะ

  สถานีระดับพื้น
  ที่ตั้ง อยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนฉิมพลี ใกล้กับที่จอดรถของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ห่างจากสถานีตลิ่งชันประมาณ 1.8  กิโลเมตร
         สถานีจรัลสนิทวงศ์

  ลักษณะ

  สถานียกระดับ
  ที่ตั้ง อยู่บริเวณสวนบางขุนนนท์ บริเวณ ที่หยุดรถจรัลสนิทวงศ์เดิม ห่างจาก สถานีตลาดน้ำตลิ่งชันประมาณ 2.7 กิโลเมตร
   
         สถานีธนบุรี - ศิริราช

  ลักษณะ

  สถานีระดับพื้น
  ที่ตั้ง อยู่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาล ศิริราช ใกล้กับอาคารศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ ระยะห่าง จากสถานีจรัลสนิทวงศ์ประมาณ 1.3 กิโลเมตร
   
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
  • แก้ปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช และโครงข่ายการจราจรด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมต่อโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางกับพื้นที่โดยรอบ ทำให้การเดินทางบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องสมบูรณ์
  • เชื่อมต่อ 3 ศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทำให้การเดินทางของนักศึกษาจากสถาบันการแพทย์ สะดวกรวดเร็ว และทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชได้ง่ายขึ้น
  • รองรับผู้โดยสารจากย่านวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ถนนบางขุนนนท์ ตลาดน้ำตลิ่งชัน และถนนบรมราชชนนี โดยคาดว่าในปี 2564 จะมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 29,400 คน-เที่ยว/วัน
  • อำนวยความสะดวกในการรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟสายสีแดงให้เข้าถึงระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้มากขึ้น
  ที่มา : วญส.ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง กส.886/118/2555 ลง 22 พฤศจิกายน 2555

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550