การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 2 [ ทั้งหมด 84,041 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
 
7 ตุลาคม 2554 11.00 น.
.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 99.455 % ผลการดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานถนนและย่านสถานี
งานอาคาร
งานช่องน้ำและท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.823/ตผ./2554 ลง 5 ตุลาคม 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ