การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,902 ]

         รูปภาพการดำเนินงาน ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ตุลาคม 2552
 
19 พฤศจิกายน 2552 12.00 น.
 
งานดิน
งานโครงสร้างสะพาน/งานวางคานสะพานสำเร็จรูป (I-Girder)
งานอาคาร
งานช่องน้ำ/ท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.756/ตผ./2552 ลง 13 พฤศจิกายน 2552

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ