การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 4 [ ทั้งหมด 9,961 ]

         รูปภาพการดำเนินงาน ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง
 
29 กันยายน 2552 15.00 น.
 
งานปรับพื้นที่
งานพื้นทาง และงานชั้นรองพื้นทาง
งานตอกเข็ม สำหรับงาน Bearing Unit รองรับคันทาง
งาน Bearing Slab
งานช่องน้ำ / ท่อระบายน้ำ
งานอาคาร
งานโครงสร้างสะพาน / งานวางคานสะพาน สำเร็จรูป ( I-Girder )
งานทางรถไฟ
วญส ที่ กส.579/ตผ./2552 ลง 3 กันยายน 2552

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ