การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 6,888 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
 
22 กุมภาพันธ์ 2555 11:20:12
.
  - งานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และเปิดการเดินรถแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานถนนและย่านสถานี
งานอาคาร
งานช่องน้ำและท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.115/ตผ./2553 ลง 22 กุมภาพันธ์ 2555

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ