การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 4,869 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
 
21 กรกฎาคม 2554 10.30 น.
.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 96.015 % ผลการดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานถนนและย่านสถานี
งานอาคาร
ช่องระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.596/ตผ./2553 ลง 19 กรกฎาคม 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ