การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 2 [ ทั้งหมด 5,914 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 สิงหาาคม 2553
 
22 กันยายน 2553 11.00 น.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 74.373 % ผลการดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานอาคาร
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.550/ตผ./2553 ลง 14 กันยายน 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ